Екологія: біологія взаємодії. 1.02. Значення екологічних знань

 
Д. Шабанов, М. Кравченко
Екологія: біологія взаємодії

Частина I. Біосистеми та біосфера
Частина II. Екосистеми та популяції
Частина III. Організми та їх середовище
Частина IV. Людство

← 1.01. Що таке екологія?

1.02. Значення екологічних знань

1.03. Структура екології →

 

1.02. Значення екологічних знань

Знання деяких принципів позбавляє від необхідності знання багатьох фактів
Клод-Адріан Гельвецій

Створювати науковий опис світу — одна з виняткових властивостей людини. Ми не просто вчимося використовувати ті чи інші властивості явищ, що нас оточують, — ми створюємо наукові моделі тих сторін дійсності, з якими стикаємося і про які можемо припустити. Сучасне людство розвиває цілий комплекс наук, кожна з яких має своє значення як для створення нашої картини світу, так і для нашої практики. Напевно, представники кожної з наук можуть сказати, чим важлива саме їх спеціальність. І все ж таки екологія, причому саме екологія в її біологічному розумінні, як вона розглядається в даному курсі, займає особливе місце в структурі наших знань.

Ми, люди, і всі інші наші родичі — земні організми — є певним чином улаштованими живими істотами. Наші риси — пристосування до певного способу життя, до певних стосунків з навколишнім середовищем. Ми, організми, є складовими частинами популяцій, екосистем і всієї біосфери в цілому. Властивості цих надорганізменних систем також пояснюються особливостями їх існування. Можна сказати, що життя — це взаємодія, і тому екологія, наука про взаємозв'язки в живій природі, — це наука про виживання! Наведемо ще одне визначення екології, яке можна назвати актуалізованим, таким, що підкреслює значення цієї науки.

Екологія — це наука про взаємозв'язки, що забезпечують існування організмів (включаючи людину) і надорганізмених систем: популяцій, екосистем і біосфери.

Особливе значення наука про взаємозв'язки, що забезпечують наше існування, набуває в момент зміни способу життя. Зараз на такому етапі перебуває наш глобальний вид.

Напевно, кожному поколінню людей здається, що воно живе в особливий час. Але, як би там не було, покоління, до якого належать нинішні студенти університетів, має для такого погляду більше підстав, ніж усі попередні. На думку авторів, не слід лякати себе: будемо сподіватися, що людство виживе. Однак протягом життя читачів цього підручника в способі життя людства відбудуться нечувані зміни.

Зростання чисельності людства зупиниться (будемо сподіватися — під впливом природних причин, а не катастроф і нещасть). Зростання, яке продовжувалося багато століть, зміниться відносною стабільністю (будемо сподіватися — не катастрофічним спадом внаслідок глобального перенаселення та екологічного колапсу). Зміниться характер відносин людства із середовищем. Залежність від невідновних і різко обмежених ресурсів (нафти, газу, вугілля, руд металів, біогенів на кшталт фосфору) стане менш гострою. Людство навчиться задовольняти свої потреби інакше, ніж протягом останнього часу. Зміниться навіть сам механізм прийняття рішень — як окремою людиною, так і частинами людства: народами, державами. Те, як будь-яка дія буде впливати на середовище проживання, стане найважливішим обставиною всякого вибору.

Що є підставою для наведених тверджень? Названі зміни — умова виживання людства.

 

Додаткові матеріали: