Екологія: біологія взаємодії. 4.08. Протокооперація

 

 

 

Українська мова (найновіша версія) / Русский язык (обновление прекращено)

Д. Шабанов, М. Кравченко
Екологія: біологія взаємодії

Частина I. Біосистеми та біосфера
Частина II. Екосистеми та популяції
Частина III. Організми та їх середовище
Частина IV. Людство

← 4.07. Мутуалізм

4.08. Протокооперація

4.09. Коменсалізм →

 

4.08. Протокооперація

Як випливає з наведеного вище (пункт 4.6) визначення, протокооперація — це необов'язкові взаємовигідні відносини між двома популяціями. Пов'язані цими відносинами види можуть зустрічатися як разом, так і окремо.

Вірогідно, протокооперація поширена значно ширше, ніж про це прийнято думати. Ці відносини не закінчуються класичним шкільним прикладом «симбіозу» — раками-самітниками, що вмощують на свої мушлі актиній.

Найчастіше грань між протокооперацією та мутуалізмом провести вельми нелегко. До якої категорії відноситься запилення комахами квіткових рослин? Якщо спостерігається глибока спеціалізація між певними видами, такі відносини треба класифікувати як мутуалістичні. Якщо ж одні й ті ж рослини можуть запилюватися різними комахами, а ті харчуються пилком і нектаром різних видів і можуть використовувати іншу їжу, слід говорити про протокооперацію. Іноді спостерігаються проміжні між цими двома категоріями відносини, коли один з видів може зустрічатися і без другого, а другий у своєму поширенні цілком залежить від першого.

Коли фітосоціолог (фахівець з рослинних угрупувань) або зоогеограф вивчають характерний видовий склад тих чи інших екосистем, вони реєструють наслідки протокооперації між багатьма видами, не реєструючи їхніх безпосередніх причин. Те, що два види частіше зустрічаються спільно, а не порізно, може бути наслідком їхніх подібних запитів до середовища, а може відбивати існування між ними протокооперації.

Розглянуті нами стосунки можуть бути пов’язані безперервним переходом не тільки з мутуалізмом, але й із коменсалізмом. У разі взаємовигідних відносин, вигода, одержувана двома видами, далеко не завжди є однаковою. Якщо для одного з видів відносини стають практично байдужими, їх слід класифікувати як прояв коменсалізму.