I. Курс зоології хребетних-06. Здача заліку по навчально-польовій практиці за індивідуальним планом

I. Курс зоології хребетних
II. Тип Chordata
III. Agnatha
IV. Pisces

Д.А. Шабанов, М.О. Кравченко
Online-курс зоології хребетних
(у стані редагування)

V. Amphibia sensu lato
VI. Reptilia sensu lato
VII. Клас Aves
VIII. Клас Mammalia

Рекомендована література для вивчення зоології хребетних

Здача заліку по навчально польовій практиці за індивідуальним планом

Походження типу Chordata — Хордові

Вимоги до навчально-дослідницьких робіт студентів на навчально-польовій практиці    

 

Здача заліку по навчально-польовій практиці за індивідуальним планом

Навчально-польова практика другого курсу з зоології хребетних відбувається на біологічній станції університету у Гайдарах. Якщо студенти не проходять цю практику внаслідок важких хвороб, гострих родинних проблем або внаслідок власного небажання сумлінно вчитися, вони мають змогу здати залік за індивідуальним планом. Залік приймається з тими ж вимогами, що висувалися для студентів, що проходили практику. Тим, хто не пройшов практику за різними причинами, доведеться засвоювати матеріал самостійно.

Заліковий бал складається з трьох частин:
— тест з орнітології та теріології (приймає Атемасова Тетяна Андріївна);
— тест з герпетології та іхтіології (приймає Шабанов Дмитро Андрійович);
— оцінка за навчально-дослідницьку роботу.

Для успішного проходження тестування слід засвоїти фауну хребетних Харківської області у обсягу, заданому методичними вказівками: Атемасова Т. А., Влащенко А. С., Зиненко А. И., Коршунов А. В. Токарский В. А., Шабанов Д. А., Шандиков Г. А. Учебно-полевая практика по зоологии позвоночных. — Х.: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. Т. А. Атемасова пропонує усім бажаючим отримати навчальні презентації та записи голосів птахів.

Вимоги до дослідницьких робіт сформульовані тут. Презентації, що відбівають результати обробки самостійно зібраних даних або даних, що були отримані з літературних джерел (що були коректно процитовані) передаються у електронній формі Шабанову Дмитру Андрійовичу або надсилаються на e-mail shabanov(at)karazin.ua.