VI. Разнообразие рептилий-02. Testudines (I): Chelydridae и Testudinoidea