I. Vertebrates Zoology-03. Організація курсу і «правила гри»


       

 

Дмитро Шабанов, Марина Кравченко. 
Online-курс зоології хребетних (у стані редагування)

 

I. Vertebrates Zoology
II. Архаїчні групи: Acraniata, Tunicata, Agnatha
III. Pisces

Організація курсу і «правила гри»

IV. Amphibia sensu lato
V. Reptilia sensu lato
VI. Клас Aves
VII. Клас Mammalia

Курс зоології хребетних — один з базових курсів в біологічній освіті. Умовою успішної роботи в будь-якій області біології є знання основ зоології, ботаніки, мікології, мікробіології та інших «об'єктних» біологічних наук. Для класичної біологічної освіти було характерним виділення значного навчального часу для вивчення зоології; навіть автор цього сайту, який навчався в університеті наприкінці радянського часу, вивчав зоологію хребетних як річний курс. Зараз, на жаль, кількість годин для вивчення зоології хребетних (і інших базових курсів) скорочено. Дещо покращують ситуацію заплановані «години для самостійної роботи студентів». Даний online-курс і призначений для підвищення ефективності цих «годин самостійної роботи».

Курс складається з лекцій та практичних занять. Лекції для студентів денного відділення читає у 2021 році професор Дмитро Андрійович Шабанов, практичні заняття в різних групах ведуть доцент Тетяна Андріївна Атемасова та старші викладачі Коршунов Олексій Владиславович і Марина Олександрівна Кравченко. Завдання лекцій — сформувати загальні уявлення про досліджувані групи, їх походження і систематику. На практичних заняттях більша увага приділяється питанням порівняльної анатомії, проводяться екскурсії в Музей природи й колоквіуми, на яких відбувається усна здача вивчених тем.

Носоріг Альберта Дюрера, XVI століття. Копія з книги Конрада Геснера. Це зображення є символом нашого курсу

Структура курсу

Матеріал курсу складається з п'яти тем і узагальнення (яке можна розглядати як шосту тему, хоча окремих годин на нього не передбачено):

  • I. «Нижчі» хордові (безхребетні хордові та безщелепні).
  • II. Риби.
  • III. Гади (амфібії та рептилії).
  • IV. Птахи.
  • V. Звірі.
  • (VI). Узагальнення.

Перші чотири теми здаються на колоквіумах. Ці колоквіуми проводять викладачі, які ведуть практичні заняття. Сума балів за усну здачу цих чотирьох тем становить 32. За II, III та IV темами під час лекцій проводиться тестування. Сума балів за ці тести протягом семестру становить 28 балів. Бали за тест зараховуються лише тим студентам, хто здали тему усно своєму викладачеві на практикумі (неважливо, до або після тестування)

Решта 40 балів виставляються в кінці курсу за результатами підсумкового тесту (перша частина іспиту, 16 балів) і письмових відповідей на питання (друга частина іспиту, 24 бали). Першу і другу частини іспиту можна проводити в один день (звичайно, з перервою між тестом та відкритими питаннями), а можна і в різні (в разі, якщо студенти звернуться з таким проханням). На підсумковий тест і іспит виносяться питання, пов'язані з темою V, а також загальні питання, що охоплюють весь курс (VI). Крім того, ті студенти, які не здали теми протягом семестру або бажають поліпшити отримані протягом семестру оцінки, відповідають на іспиті на питання за цими темам. Екзаменаційний білет містить два обов'язкових питання (по ссавцях та узагальнювальний), а також чотири питання за чотирма темами, на які відповідають лише ті студенти, яким це необхідно. Перелік екзаменаційних питань лежить тут.

Коротко головні «правила гри» показано на наступній схемі.

Зверніть увагу: протягом семестру, здаючи теми, студенти можуть набрати більш ніж половину балів від їх загальної кількості. За II, III й IV теми студент отримує дві оцінки: оцінку, яку виставляє на практичному занятті викладач, і оцінку за тест. Якщо студент не здав тему усно, оцінка за тест не зараховується в будь-якому випадку.

Зверніть увагу: тести проводяться тільки у свій термін, під час лекції. Час усній здачі модулів викладачам жорстко не фіксований і визначається разом з ними. Щоб оцінки були високими, необхідно здавати теми під час колоквіумів, не затягуючи, не збільшуючи вантаж боргів.

Результати здачі тем і інша важлива інформація публікується на розділі цього сайту, присвяченому новинам у курсі зоології хребетних.

Природно, важливою частиною підготовки студентів при роботі з курсом є робота з літературою. Посилання на підручники в електронній формі знаходяться тут.

Тестування в курсі зоології хребетних

В курсі зоології хребетних (як і в курсі екології) застосовується тестування, організоване за певним стандартом (докладніше описаним тут).

При тестуванні студент отримує дві аркуші: аркуш із тестовими завданнями (на ньому нічого писати не слід) і аркуш для відповідей. Кожен тест може даватися у двох або більшій кількості варіантів. Важливо, щоб завдання та аркуш для відповідей належали до одного і того ж варіанту.

Нижче представлені приклади тестових завдань. У тесті застосовуються чотири типи завдань:
— вибір однієї правильної відповіді (завдання 1 у прикладі на рисунку);
— перевірка вірності кількох тверджень (завдання 2 у прикладі на рисунку);
— встановлення відповідностей (завдання 3 у прикладі на рисунку);
— розташування у певному порядку (завдання 4 у прикладі на рисунку).

Умовний приклад завдання для тестування (фрагмент аркушу з завданнями)

Кожне завдання має свій номер. Виконуючи тест, студенти читають тестове завдання, знаходять правильні відповіді та вписують відповідні цифри у комірки аркуша для відповідей.

Фрагмент відповіді студента та результати його перевірки при порівнянні з вірними (на погляд автора завдань) відповідями

При перевірці показаного вище прикладу, студенту будуть зараховані 6 правильних відповідей (окремих комірок в аркуші для відповідей, в яких поставлено потрібну цифру) з 15 можливих. На чому втратив бали уявний студент, що відповідав на питання тесту? Він не розуміє правила застосування зоологічних назв. Він переплутав дві структури у ланцетника. Він залишив одну комірку у аркуші відповідей вільною. Він не розуміє, що морський їжак, що належить до вторинноротих, ближче до нас, ніж представники первинноротих. Цього достатньо, щоб результат цього студента виявився доволі скромним: 40% правильних відповідей, ненабагато вище рівню випадкового вгадування. Зверніть увагу, що однаково невірними є випадки, коли студент лишає комірку пустою, коли він вписує в неї неправильну цифру, і коли він вписує правильні цифри не в ті комірки, де вони мають бути.

Якщо студенту здається, що існує не один вірний варіант заповнення листа для відповідей, йому необхідно вибрати один, оптимальний, і вказати в листі відповідей саме його.

Оскільки при оцінці тесту береться до уваги лише відсоток правильних відповідей, не має сенсу відповідати на завдання як-небудь інакше, крім вписування цифр в комірки аркушу для відповіді. При написанні тесту завдання не обговорюються. Для студента має сенс звертатися до викладача в одному випадку з двох:
— конфігурація осередків в листі для відповідей не відповідає структурі завдання;
— студент не розуміє, яким чином він повинен заповнювати лист для відповідей.

Якщо студент не згоден з якимось тестовим завданням, він може повідомити про це викладачеві, однак рішення щодо спірного питання буде прийнято вже після закінчення тестування.

Правила поведінки при тестуванні та під час виконання екзаменаційної роботи

При проведенні тестування та під час виконання екзаменаційної роботи обов'язковим є неухильне, і навіть демонстративне дотримання вимог по самостійності роботи студентів. Ось деякі причини, які можуть бути достатньою підставою для відсторонення студента від тестування:
— наявність поруч зі студентами книг, зошитів, листів із записами тощо;
— наявність у студента під час тестування мобільного телефона;
— записування будь-чого на аркушах паперу, крім аркуша для відповідей;
— переговори з сусідами;
— заглядання в листи для відповідей сусідів;
— наявність поруч зі студентами шпаргалок.

Ці та аналогічні обставини призводять до того, що викладач не може бути впевнений в тому, що відповіді на питання тесту або питання екзамену відбивають володіння матеріалом самими студентами. У разі таких дій викладач не повинен проводити слідство, чи відбулася несанкціонована передача інформації, чи ні; самої можливості такої передачі, спровокованої діями порушника правил, досить для відсторонення студента від тесту або від екзамену.

Відсторонений від тестування студент має здавати тему тесту під час екзамену. Відсторонений від екзаменаційної роботи студент має перездавати екзамен в умовах посиленого контролю за його діями членів комісії, що забезпечать самостійне виконання завдань та неупереджене оцінювання.

Зверніть увагу: якщо у парті, за якою сидить студент, лежить шпаргалка, студент буде відсторонений від оцінювання, навіть якщо ця шпаргалка за зовнішніми ознаками призначена для іншого курсу та у парті її залишив, вірогідно, хтось інший. Бажано, щоб студенти зрозуміли: якщо хтось із них дістав під час тестування або екзамену мобільний телефон або передав сусідові папірець для чорнових обчислень, відсторонення його від оцінювання не буде відбивати ворожого ставлення викладача до нещасної жертви свавілля. Це плата за підтримку на тестуванні такого порядку, який дозволяє використовувати результат виконання завдань як міру опановування матеріалами курсу. Саме це дає можливість зараховувати бали за тестові завдання до загальної оцінки за курс.