I. Vertebrates Zoology-03. Організація курсу і «правила гри»


       

 

Дмитро Шабанов, Марина Кравченко. 
Online-курс зоології хребетних (у стані редагування)

 

I. Vertebrates Zoology
II. Архаїчні групи: Acraniata, Tunicata, Agnatha
III. Pisces

Організація курсу і «правила гри»

IV. Amphibia sensu lato
V. Reptilia sensu lato
VI. Клас Aves
VII. Клас Mammalia

Курс зоології хребетних — один з базових курсів в біологічній освіті. Умовою успішної роботи в будь-якій області біології є знання основ зоології, ботаніки, мікології, мікробіології та інших «об'єктних» біологічних наук. Для класичної біологічної освіти було характерним виділення значного навчального часу для вивчення зоології; навіть автор цього сайту, який навчався в університеті наприкінці радянського часу, вивчав зоологію хребетних як річний курс. Зараз, на жаль, кількість годин для вивчення зоології хребетних (і інших базових курсів) скорочено. Дещо покращують ситуацію заплановані «години для самостійної роботи студентів». Даний online-курс і призначений для підвищення ефективності цих «годин самостійної роботи».

Курс складається з лекцій та практичних занять. Лекції для студентів денного відділення читає у 2021 році професор Дмитро Андрійович Шабанов, практичні заняття в різних групах ведуть доцент Тетяна Андріївна Атемасова та старші викладачі Коршунов Олексій Владиславович і Марина Олександрівна Кравченко. Завдання лекцій — сформувати загальні уявлення про досліджувані групи, їх походження і систематику. На практичних заняттях більша увага приділяється питанням порівняльної анатомії, проводяться екскурсії в Музей природи й колоквіуми, на яких відбувається усна здача вивчених тем.

Носоріг Альберта Дюрера, XVI століття. Копія з книги Конрада Геснера. Це зображення є символом нашого курсу

Структура курсу

Матеріал курсу складається з п'яти тем і узагальнення (яке можна розглядати як шосту тему, хоча окремих годин на нього не передбачено):

  • I. Архаїчні хордові (безхребетні хордові та безщелепні).
  • II. Риби.
  • III. Гади (амфібії та рептилії).
  • IV. Птахи.
  • V. Звірі.
  • (VI). Узагальнення.

Перші чотири теми здаються на колоквіумах. Ці колоквіуми проводять викладачі, які ведуть практичні заняття. Сума балів за усну здачу цих чотирьох тем становить 32. За II, III та IV темами під час лекцій проводиться тестування. Сума балів за ці тести протягом семестру становить 28 балів. Бали за тест зараховуються лише тим студентам, хто здали тему усно своєму викладачеві на практикумі (неважливо, до або після тестування)

Решта 40 балів виставляються в кінці курсу за результатами підсумкового тесту (перша частина іспиту, 16 балів) і письмових відповідей на питання (друга частина іспиту, 24 бали). Першу і другу частини іспиту можна проводити в один день (звичайно, з перервою між тестом та відкритими питаннями), а можна і в різні (в разі, якщо студенти звернуться з таким проханням). На підсумковий тест і іспит виносяться питання, пов'язані з темою V, а також загальні питання, що охоплюють весь курс (VI). Крім того, ті студенти, які не здали теми протягом семестру або бажають поліпшити отримані протягом семестру оцінки, відповідають на іспиті на питання за цими темам. Екзаменаційний білет містить два обов'язкових питання (по ссавцях та узагальнювальний), а також чотири питання за чотирма темами, на які відповідають лише ті студенти, яким це необхідно. Перелік екзаменаційних питань лежить тут.

Коротко головні «правила гри» показано на наступній схемі.

Зверніть увагу: протягом семестру, здаючи теми, студенти можуть набрати більш ніж половину балів від їх загальної кількості. За II, III й IV теми студент отримує дві оцінки: оцінку, яку виставляє на практичному занятті викладач, і оцінку за тест. Якщо студент не здав тему усно, оцінка за тест не зараховується в будь-якому випадку.

Зверніть увагу: тести проводяться тільки у свій термін, під час лекції. Час усній здачі модулів викладачам жорстко не фіксований і визначається разом з ними. Щоб оцінки були високими, необхідно здавати теми під час колоквіумів, не затягуючи, не збільшуючи вантаж боргів.

Результати здачі тем і інша важлива інформація публікується на розділі цього сайту, присвяченому новинам у курсі зоології хребетних.

Природно, важливою частиною підготовки студентів при роботі з курсом є робота з літературою. Посилання на підручники в електронній формі знаходяться тут.