Eco-01. Структура курсу і "правила гри"

На погляд авторів даного ресурсу, курс екології належить до фундаментальних, однак на його вивчення відводиться лише три години на тиждень протягом семестру: лекція «за мигалкою» (15 програмних годин) і семінар щотижня (30 годин) плюс досить значний віртуальний час на самопідготовку (45 годин). Значить, цей час слід використовувати найефективнішим способом. Одним із засобів підвищення такої ефективності і є даний сайт.

Структура курсу

Програма курсу (в якій, крім іншого, вказано склад модулів) включена в авторський конспект курсу.. Змінена (і поступово редагована) версія того ж посібника лежить на цьому сайті у розгорнутому вигляді. Певні зміни торкнулися й програми. Її орієнтовна версія наведена тут.

У спрощеному вигляді структуру курсу можна уявити так.

Тема I. Біосистеми. Біосферологія. Розділи 1 і 2 підручника.
Тема II. Аутекологія. Розділ 5 підручника.
Тема III. Екологія популяцій і біогеоценологія. Розділи 3 і 4 підручника.
Тема IV. Екологія людини. Розділ 6 підручника.

У викладанні екології найчастіше застосовують одну з двох альтернативних логік побудови курсу. Радянські курси частіше вибудовували розділи екології «знизу вгору», від аутекології до біогеоценології і біосферології, а американські курси (наприклад, класичні підручники Ю. Одума) — «зверху вниз». В даному курсі використовується комбінована логіка: семінари починаються з екології людини, а далі йдуть «знизу вгору», а лекції йдуть «зверху вниз» і закінчуються екологією людини.

Система оцінювання

Курс екології закінчується заліком. Як і в минулі роки, він буде організований так, щоб студенти, які сумлінно працювали під час семестру, на заліковому тижні могли без витрат часу отримати залік на підставі тих балів, які вони набрали протягом семестру.

По кожному з чотирьох тем протягом семестру студенту будуть мати змогу написати тести. За підсумками тестів і «десятихвилинних» письмових робіт на семінарах за кожну тему буде виставлено оцінка. В кінці семестру на підставі оцінок за чотири теми та обліку результатів поточного контролю на семінарах буде виставлена остаточну оцінку за курс.

Справедливість вимагає надати можливість для студентів поліпшити свою оцінку в кінці семестру. Завдання організаторів курсу полягає в тому, щоб спонукати студентів освоїти предмет і надати можливості для цього. Якщо студент освоїть предмет протягом семестру, він обере найкращий варіант організації своєї роботи. Якщо ж він вирішить це зробити після семестру, під час сесії, він ускладнить собі життя, але все одно потенційно може виконати те, заради чого прийшов вчитися. Отже, ті, хто не здав якісь з тем, чи ті, хто незадоволені своєю оцінкою за якимось темами, можуть здати письмовий залік. У кожному заліковому билеті 4 питання, по кожній з тем. Перед тим, як тягнути білет, студент може обумовити з викладачем, які з тем він буде перездавати, і відповідати тільки на питання необхідних йому тем.

Відповіді на питання заліку даються в письмовій формі.

Тестування

Тестування відбувається під час лекцій або на семінарах, залежно від можливості та наявності часу. У типовому випадку на написання тесту відводиться 45 хвилин. Організація тестів ідентична тій, що застосується у курсі зоології хребетних. Студенти отримують лист із завданням (на ньому писати нічого не слід) і листок для відповідей (в який вписуються цифри, що відповідають вірним відповідям).

Оскільки «невдалі» оцінки, отримані протягом семестру, можна перездавати під час залікової сесії, пропущене або невдале тестування не перездається. Тест — не обов'язковий компонент курсу, а спосіб заробити оцінку протягом семестру.

При проведенні тестування обов'язковим є неухильне дотримання вимог самостійності роботи студентів. Ось деякі причини, які можуть бути достатньою підставою для відсторонення студента від тестування:
— наявність поруч зі студентами мобільних телефонів, книг, зошитів, листів із записами тощо;
— записування чого б то не було на листках паперу, крім листа для відповідей;
— переговори з сусідами;
— заглядання в листи для відповідей сусідів;
— наявність будь-яких шпаргалок поруч зі студентом.

Не ображайтеся, якщо ви прийдете на тестування, сядете за парту, де хтось залишив шпаргалку з будь-якого предмету, а вас внаслідок цього відсторонили від тестування. Будьте обережними! Такі та аналогічні обставини призводять до того, що викладач не може бути впевнений в тому, що відповіді на питання тесту відбивають володіння матеріалом самими студентами. У разі таких дій викладач не повинен (і не має права!) проводити слідство, чи відбулася несанкціонована передача інформації, чи ні; самої можливості такої передачі, спровокованої діями порушника, достатньо для того, щоб перервати тестування.

Бажано, щоб студенти зрозуміли: якщо хтось із них дістав під час тестування мобільний телефон або передав сусідові папірець для чорнових обчислень, відсторонення його від тестування не пов’язано з ворожістю викладача до нещасної жертви свавілля. Це плата за підтримку такого порядку, який дозволяє використовувати тести як інструмент вимірювання рівня знань студентів.

При перевірці результатів тестування вміст листа для відповідей кожного студента вводиться в спеціальну базу даних, в якій автоматично визначається відсоток вірних відповідей. Після того, як всі студенти курсу пройшли тестування, будується розподіл по відсотку вірних відповідей. Аналізуючи цей розподіл, викладач розбиває його на групи, що відповідають певній кількості отриманих балів. Як це відбувається — краще розглянути на прикладах.

Робота на семінарах

На думку авторів курсу, найкращою формою проведення заняття з групою є спільна розмова, бесіда. Саме після таких занять часом трапляється так, що і студенти, і викладач виходять з аудиторії після закінчення пари в піднесеному настрої. Однак при занятті-бесіді деякі студенти «випадають» із загального процесу, а потім демонструють несподівано низький результат. Тому на початку кожного семінару проводиться «десятихвилинна» письмова робота.

В ході «десятихвилинної» роботи студенти відповідають на два-три питання, які викладач пише на дошці. Після заздалегідь зазначеного часу студенти здають роботи, викладач мигцем переглядає їх і, за необхідності, коментує відповіді. Щоб уникнути неприємних для студентів ситуацій, критично цитуючи ті чи інші роботи, викладач не повідомляє, хто саме є їх автором (кому потрібно — зрозуміє і сам).

Після того, як студенти відповідали на якесь питання, виникає ситуація їх підвищеної готовності до сприйняття (а іноді — і до обговорення) правильної відповіді. Тому «десятихвилинна» робота закінчується тим, що викладач пояснює, які саме відповіді він розраховував отримати.

Оцінки за такі роботи зазвичай виставляються за чотирибальною системою ( «+», «±», «-» і «0»). Оцінка «0» відповідає фактичній відсутності студента на занятті (навіть якщо його фізична оболонка перебувала в аудиторії).

Тематика «десятихвилинні» робіт визначається як тими питаннями, які обговорюються на семінарах, так і тими, які розглядаються на лекціях. Викладач вибирає теми таких робіт таким чином, щоб показати студентам, які питання він вважає суттєвими. Ці роботи забезпечують зворотний зв'язок і для студентів (які можуть дізнатися, на які питання їм слід вміти відповідати, і якого роду відповіді викладач вважає вірними), і для викладача (який може визначити, наскільки студенти розуміють те, що здається йому важливим).

 

 

Комментарии

Аватар пользователя gakkerell

возможно я ошибаюсь, но довольно часто критичное комментирование письменных работ привселюдно ( даже при условии анонимности) тех студентов, чьи работы зачитывались, не стимулируют к дальнейшей работе и самоанализу, а наоборот, вызывает страх... конечно так бывает не всегда и при условии жесткой критики

еретик и принципиальное чмо.

Аватар пользователя М_Настя

По-моему, даже если кто и боится критики (и привселюдной тоже), то это отличный повод научиться ее воспринимать должным образом. В жизни должно бы пригодиться.
А анонимностью на семинарах и не пахнет, судя по реакции сидящих и направленности взгляда Дмитрия Андреевича при чтении нелепостей. Но это ничего, так веселее :)

И бояться тоже ничего не надо...

Аватар пользователя gakkerell

сегодня послушала, посмотрела) критика понравилась. помогает лучше понять суть проблемы

еретик и принципиальное чмо.

Аватар пользователя Cultist

А коррелирует ли успеваемость студента с типом мышления преподавателя?

Вся проблема в том что ты веришь будто ты существуешь....

Аватар пользователя Cultist

Под успеваемостью подразумевается более высокий результат по тестированию и работах на семинаре.

Вся проблема в том что ты веришь будто ты существуешь....

...могу заметить, что о корреляции тут говорить не приходится. Коррелировать могут две изменчивые величины; поскольку в данном случае речь идет об изменчивой величине (успеваемости) и постоянной (типе мышления преподавателя), понятие корреляции неприменимо.
Да, конечно - те студенты, тип мышления которых более близок к типу мышления преподавателя и понимают его лучше, и сами оказываются понятнее преподавателю. При тестировании этот эффект проявляется слабее, чем при оценке текущих работ, и, в частности, поэтому в курсе основной оценкой является оценка по тестированию.
Думаю, что этот эффект относительно невелик. Так или иначе, одним сложнее освоить этот предмет, другим легче; одинаковый уровень освоения потребует разных усилий. На величину усилий, необходимых для освоения, будет влиять уровень интеллекта, владение речью, скорость чтения, устойчивость внимания, память и многое другое (даже названные факторы можно дробить на группы), в том числе, и соответствие типа мышления самого студента и того человека, кто формулирует задания.
С моей точки зрения этим эффектом можно пренебречь. Вам он кажется важным? Что Вы предлагаете сделать, чтобы уменьшить его эффект?

Если не развиваться в умственном и моральном плане - человек деградирует. Рад за вас что ресурс живой и приятный.