Grzimek`s Animal Life Encyclopedia. Amphibians

Grzimek`s Animal Life Encyclopedia, 2nd ed. Volume 6. Amphibians. — Farminfton Hills, MI: Gale Group, 2003. — 507 p.

Автор: 
Grzimek`s Animal Life Encyclopedia, 2nd ed.
Название: 
Volume 6. Amphibians
Выходные данные: 
Farminfton Hills, MI: Gale Group, 2003. — 507 p.
Проблема: 
Разнообразие
Объект: 
Батрахология
Метод: 
Сводка
Год издания: 
2003