I(I) Шляхи пізнання світу. «Минуле, сучасне та можливе майбутнє людства і біосфери», розділ «Науковий метод і природничі науки», I тиждень

 

Онлайн-матеріали до курсу "Природничі науки.
Минуле, сучасне та можливе майбутнє людства і біосфери
"
Лабораторія інтегруючого викладання природничих наук
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 

Відкоректована за результатами апробації програма та потижневе планування

Розділ I. Науковий метод і природничі науки

І. Шляхи пізнання світу

Науковий метод
Початкова програма курсу Tиждень I(I) Тиждень I(II)