II(I) Походження Всесвіту. «Минуле, сучасне та можливе майбутнє людства і біосфери», розділ «Виникнення та розвиток Всесвіту і Землі», I тиждень

 

Онлайн-матеріали до курсу "Природничі науки.
Минуле, сучасне та можливе майбутнє людства і біосфери
"
Лабораторія інтегруючого викладання природничих наук
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 

Системність наукового знання

Походження Всесвіту

Матерія та енергія
Тиждень I(IV) Тиждень II(I) Тиждень II(II)

 

Як починався Всесвіт? Відкіля ми це знаємо?

...у роботі...