II(II) Матерія та енергія. «Минуле, сучасне та можливе майбутнє людства і біосфери», розділ «Виникнення та розвиток Всесвіту і Землі», II тиждень

 

Онлайн-матеріали до курсу "Природничі науки.
Минуле, сучасне та можливе майбутнє людства і біосфери
"
Лабораторія інтегруючого викладання природничих наук
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 

Походження Всесвіту

Матерія та енергія

Зорі — фабрики елементів
Тиждень II(I) Тиждень II(II) Тиждень II(III)

 

...у роботі...