II(IV) Загадка часу. «Минуле, сучасне та можливе майбутнє людства і біосфери», розділ «Виникнення та розвиток Всесвіту і Землі», IV тиждень

 

Онлайн-матеріали до курсу "Природничі науки.
Минуле, сучасне та можливе майбутнє людства і біосфери
"
Лабораторія інтегруючого викладання природничих наук
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 

Зорі — фабрики елементів

Загадка часу

Доля Всесвіту
Тиждень II(III) Тиждень II(IV) Тиждень II(V)

 

...у роботі...