Аутекологія

Екологія: біологія взаємодії. V-02. Класифікація факторів довкілля за їх походженням

Фактор довкілля — окрема характеристика довкілля (навколишнього середовища), певне явище, процес або властивість, що потенційно може впливати на біосистеми, які знаходяться в цьому довкіллі.
Екологічний фактор — окрема характеристика екологічного середовища, певне явище, процес або властивість, що впливає на біосистему (організм, популяцію тощо), яка вивчається

 

Екологія: біологія взаємодії. V-01. Довкілля та екологічне середовище

На березі річки сидить жаба. Вона є відкритою системою, яка безперервно обмінюється зі своїм середовищем речовиною, енергією та інформацією. Чи можемо ми розглядати жабу окремо від середовища? Лише умовно. Припинення обміну речовиною, енергією та інформацією жаби із зовнішнім середовищем означатиме її швидку смерть. Але навіть якщо ми перемістимо жабу в якісь інші умови, вона все одно збереже зв'язок із тим середовищем, до якого пристосована. Тварина, про яку ми говоримо, створена способом життя берегового зістрибувача у воду. В цьому середовищі вона є доцільною, поза його межами вона буде здаватися безглуздим і нежиттєздатним виродком...