Вы находитесь на сайте двух биологов, профессора и доцента кафедры зоологии и экологии животных биологического факультета Харьковского национального университета им. В.Н.Каразина. Batrachos (читается "Батрахос") — греческое название зеленых лягушек, объекта изучения авторов и символа биологии. Сайт создан в начале 2011 г. по инициативе D.Sh, к его развитию присоединилась М_К.

В Блоге собраны колонки D.Sh. для журнала Компьютерра, его фотографии, статьи и заметки. Интернет-поддержку курсов, которые преподают D.Sh. и М_К, обеспечивают разделы Новости и Курсы, прежде всего — онлайн-курс зоологии позвоночных, учебник экологии и интерактивные модели для изучения экологии. Лягушки etc — это статьи авторов, их ближайших коллег и студентов, а Источники — учебная литература и иные полезные для студентов тексты. Карта сайта

Batrachos создается по инициативе авторов и под их ответственность. Авторы благодарны за помощь в поиске ошибок на сайте. Уважаемые читатели, не стесняйтесь регистрироваться, спрашивать и спорить, используйте комментарии и Форум! Спасибо за ссылки на сайт в соцсетях и за поддержку ссылок других людей.

D.Sh., М_К

Новое на сайте

 

Шабанов, Бірюк, Коршунов, Кравченко (2017) Поширення різних типів популяційних систем зелених жаб в басейні Сіверського Донця

Шабанов Д. А., Бірюк О. В., Коршунов О. В., Кравченко М. О. Поширення різних типів геміклональних популяційних систем гібридогенного комплексу зелених жаб (Pelophylax esculentus complex) у басейні Сіверського Донця // Сучасний стан та охорона природних комплексів в басейні Сіверського Дінця. Мат. наук.-практ. конф. з нагоди 20-річчя НПП “Святі гори”. – Святогірськ, ТОВ “Видавництво “Друкарській двір”, 2017. – С. 139-144.
 

Студенческие работы после практики II курса - 2016

Ермаков Д. В., Тарасенко Е. С. Исследование структуры популяционной системы зеленых лягушек (Pelophylax esculentus complex) из Корякова яра (Змиевской район Харьковской области)
Катрушенко С. А. Аномалии амфибий Харьковской области
Русаченко Е. Н., Бондаренко А. В., Григоренко Р. А., Мелешко Е. В. Исследование структуры популяционной системы зеленых лягушек (Pelophylax esculentus complex) Добрицкого пруда Змиевского района Харьковской области
Шерстюк Д. Д., Адонкина И. В., Винюкова А. А., Пустовалова Э. С., Шевченко А. С. Определение плоидности головастиков зеленых лягушек Нижнего Добрицкого пруда (НПП «Гомольшанские леса»)

Тези конференції «Фауна України на межі XX-XXI ст. Нові концепції зоологічних досліджень» (вересень 2017)

Шабанов Д. А., Бирюк О. В., Владимирова М. В., Кравченко М. А., Усова О. Е. Парадоксы воспроизводства Pelophylax esculentus в Северско-Донецком центре разнообразия зеленых лягушек
Дрогваленко Н. А., Макарян Р. Н. Состав гемиклональной популяционной системы зелёных лягушек озера Подпесочного (г. Кременная, Луганская область)
Пустовалова Э. С., Бирюк О. В., Шабанов Д. А. Сравнение устойчивости сперматогенеза диплоидных Pelophylax esculentus из двух разных типов гемиклональных популяционных систем
Трохимчук Р. Р. Связь возраста, размера и плодовитости самок серых жаб (Bufo bufo (L., 1758)) 
Шабанова Г. В., Коршунов О. В., Шабанов Д. А. Дослідження динаміки популяції сірої ропухи, Bufo bufo (L., 1758), за допомогою відлову-мічення-повторного відлову 
Fedorova А. О. Frequency analysis of releasing calls of water frogs from Pelophylax esculentus complex
Катрушенко С. А. Аномалии амфибий Харьковской области 

Розробка інтегрованих курсів природничих наук для української школи: зрада або перемога?

В українському інформаційному просторі інтенсивно обговорюються плани МОН запустити експериментальний курс природничих наук, що має замінити у навчальних планах 10 та 11 класів гуманітарних класів окреме викладання фізики, хімії, географії та біології. Чи дійсно це рішення є спробою зруйнувати природничу освіту в Україні? 

Природничі науки. Минуле, сучасне та можливе майбутнє людства і біосфери (Програма)

Програма інтегрованого курсу природничих наук Д.А.Шабанова та О.Г.Козленка, що затверджена МОН як експериментальна

Здача заліку з навчально-польової практики "індивідуальщиками": красти — невигідно!

Студенти, що не проходили навчально-польову практику, оскільки оформили індивідуальний план, здають залік по практиці з зоології хребетних. Попри попередження, "НДРС" (навчально-дослідні роботи студентів), що вони здають, у більшості є просто примитивним плагіатом.
Шановні студенти! Ви маєте виконати самостійну роботу — таку як ті, що виконували ваши однокурсники на біостанції у Гайдарах! 

Півтори природи людини – 02. Література

Перелік посилань на джерела, що можуть бути корисними для засвоєння курсу "Еволюційно-біологічні основи поведінки людини"

Півтори природи людини – 01. Про що йде мова + Програма курсу

З 2017 року я (D.Sh.) почав викладати курс (за вибіром студентів), що має назву "Еволюційно-біологічні основи поведінки людини". Для мене неофіційна назва цього курсу – "Півтори природи людини". На цій сторінці наведено програму цього курсу і деякі пояснення його структури

Первая поездка сына в Киев

На днях мне пришлось на один день съездить в Киев. Приехал я туда по делу, которое заняло несколько часов в середине дня. Воспользовавшись возможностью и хорошей погодой, я взял с собой своего восьмилетнего сына. Мне кажется, ему было интересно. Эти фотографии — не только отчет для друзей, но и набор "якорей" для сына, чтобы эта поездка запомнилась ему лучше...

I. Курс зоології хребетних-05. Вимоги до навчально-дослідницьких робіт студентів на навчально-польовій практиці

Важливою частиною навчально-польової практики з зоології хребетних, що проводиться після закінчення ІІ курсу, є так звані НДРС (навчально-дослідницькі роботи студентів). Тут надано опис того, як вони виконуються і яким вимогам мають відповідати

Зоологія-2017. Результати роботи за курсом після екзамену

Курс зоології хребетних для студентів другого курсу закінчено (не враховуючи практики та перездачі "хвостів"). Тут — результати вашої роботи