Майбутнє людства та біосфери: виснаження або розквіт?

Тут розташовані онлайн-матеріали для міжфакультетського курсу за вибором «Миайбутнє людства та біосфери: виснаження або розквіт?». Цей курс у 2021 році запропонували та викладають співробітники кафедри зоології та екології тварин біологічного факультету Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна: к.б.н. М.О.Кравченко та д.б.н., проф. Д.А.Шабанов.