Курс зоологии позвоночных

I. Курс зоології хребетних-01. Організація курсу і «правила гри»

Організація курсу зоології хребетних, система оцінювання, правила тестування та інші необхідні відомості.

I. Курс зоології хребетних-02. Екзаменаційні питання

Кожен білет складається з 6 питань: 2 обов'язкових питання за екзаменаційними темами (питання про ссавців + питання на узагальнення) і 4 додаткових питання за темами, що розглядаються у семестрі (по питанню на тему: для тих, хто не здавав усно теми в семестрі або покращує отриманий бал).

I. Курс зоології хребетних-04. Зоологія хребетних та її історія

Короткий нарис історії зоології хребетних, що починається з обговорення важливости цієї науки.

I. Курс зоології хребетних-05. Вимоги до навчально-дослідницьких робіт студентів на навчально-польовій практиці

Важливою частиною навчально-польової практики з зоології хребетних, що проводиться після закінчення ІІ курсу, є так звані НДРС (навчально-дослідницькі роботи студентів). Тут надано опис того, як вони виконуються і яким вимогам мають відповідати