Курс зоології хребетних

I. Vertebrates Zoology-03. Організація курсу і «правила гри»

Організація курсу зоології хребетних, система оцінювання, правила тестування та інші необхідні відомості.

I. Vertebrates Zoology-04. Екзаменаційні питання

Кожен білет складається з 6 питань: 2 обов'язкових питання за екзаменаційними темами (питання про ссавців + питання на узагальнення) і 4 додаткових питання за темами, що розглядаються у семестрі (по питанню на тему: для тих, хто не здавав усно теми в семестрі або покращує отриманий бал).

I. Vertebrates Zoology-05. Рекомендована література для вивчення зоології хребетних

Огляд викладеної на сайті літератури з зоології хребетних з посиланнями для її завантажування або читання онлайн

I. Vertebrates Zoology-06. Вимоги до навчально-дослідницьких робіт студентів на навчально-польовій практиці

Важливою частиною навчально-польової практики з зоології хребетних, що проводиться після закінчення ІІ курсу, є так звані НДРС (навчально-дослідницькі роботи студентів). Тут надано опис того, як вони виконуються і яким вимогам мають відповідати