Д. Шабанов, М. Кравченко. Екологія: біологія взаємодії. Підручник.

Тут розміщено онлайн-підручник курсу екології (або ж, як він зараз позначений у розкладі для біологів — «біоекології»), як він викладається на кафедрі зоології та екології тварин біологічного факультету Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Сюди ж додані онлайн-лекції. Автори — д.б.н., проф. Д.А.Шабанов та к.б.н. М.О.Кравченко. Підручник та курс загалом знаходяться у стані створення, перекладу та редагування. Автори будуть вдячні за конструктивну критику, пошук помилок та корисні поради