Д. Шабанов, М. Кравченко. Екологія: біологія взаємодії. Підручник.