Архаїчні групи хордових: Acraniata, Tunicata, Agnatha

II. Acraniata, Tunicata, Agnatha-02. Практика#01. Порівняльна анатомія безхребетних хордових

     

Матеріали для розгляду на практичних заняттях представників підтипу Безчерепні та підтипу Покривники