Exhaustion? Prosperity? — 01. Минуле, сучасне та можливе майбутнє людства та біосфери: виснаження або розквіт?

Онлайн-матеріали до міжфакультетського курсу
«Минуле, сучасне та можливе майбутнє людства та біосфери: виснаження або розквіт?»

М. О. Кравченко, Д. А. Шабанов

Бібліотека з матеріалами для обговорення Виснаження? Розквіт? Стартова сторінка Як дізнатися, яка доля чекає на людство?
Exhaustion? Prosperity? — Library Exhaustion? Prosperity? — 01 Exhaustion? Prosperity? — 02

 

 

Ми починаємо новий міжфакультетський курс за вибором: «Минуле, сучасне та можливе майбутнє людства та біосфери: виснаження або розквіт?»

За певними причинами (спасибі навчальній частині!) студенти обирали цей курс, не маючи ані анотації, ані програми, ані відеоанонсу. Ми, викладачі цього курсу, вдячні усім, хто обрав цього кота у мішку, і спробуємо зробити так, щоб вони не жалкували про свій вибір. Але подивимося, як вийде...

Перед тим, як обговорювати програму курсу, слід сформулювати його мету (якщо хочете — місію!). Вона є провокаційною; ми хочемо не стільки повідомити вам певні факти, скільки спровокувати вас дивитися на ваше життя певним чином.
Ви бачите певні тенденції... до чого вони можуть довести?
Ви зрозуміли певні причинно-наслідкові зв'язки, що впливають на ваше життя... як вони впливатимуть на ваше майбутнє?
Ви приймаєте певні рішення... як вони впливають на ймовірність загрозливих та сприятливих для нас сценаріїв майбутнього?

Місія курсу: підштовхнути студентів до повсякденного аналізу і врахуванню у власних діях причинно-наслідкових зв'язків, що впливають на ймовірність загрозливих та сприятливих сценаріїв нашого майбутнього. Кінець-кінцем, ми маємо стати істотами, які передбачають наслідки способу дій, що ми обираємо, які усвідомлено впливають на власне та спільне майбутнє. Наслідком курсу має бути розширення підстав для пошуку оптимального способу дій 
для окремої людини, людських груп і людства в цілому на сучасному етапі нашого розвитку.

Ви бачите, що ця місія є амбіційною. Для її досягнення недостатньо повідомити вам певну кількість фактів. Необхідна ваша активність у роботі з цими фактами, у перенесенні у наше життя наслідків з отриманого вами знання. В умовах карантину курс буде побудовано так. Лектори будуть або записувати лекції, або рекомендувати студентам певні матеріали. Студенти зможуть працювати з ними у зручний для них час. ІІІ пара у п'ятницю буде не часом начитування лекції, а часом її обговорення зі студентами. В цілому заплановано розглянути такі питання.

Програма курсу

Розділ 1. Універсальна історія

Моделі, що використовуються для опису і прогнозування дійсності. Чому усі моделі неправильні, але деякі з них корисні. Історичний підхід до вивчення природних систем як шлях до розуміння причин їх спостережуваного стану та потенційного подальшого розвитку. Принцип природного добору у його найширшому, больцманівському розумінні.

Універсальна історія як концепція, що розглядає розвиток Всесвіту від його виникнення до сучасності як єдиний спадкоємний процес. Походження Всесвіту, речовини, зір. Зорі, як фабрики елементів, життєвий цикл зір. Походження Сонячної системи, Землі та Місяця. Різні підходи до розуміння феномену часу. Моделі віддаленого майбутнього Всесвіту.

Утворення океанів та осадових порід. Осадовий цикл. Походження життя. Автокаталітичні реакції. Хімічний добір. РНК-світ. LUCA і подальша диференціація основних груп живих істот.

Основні етапи розвитку життя на Землі. Закономірності цього розвитку.

Основні етапи антропогенезу. Розселення людства планетою, гібридизація між різними видами людей. Вимирання мегафауни, спричинене розселенням людства. Основні етапи розвитку стосунків людських популяцій зі своїми оселищами.

Розділ 2. Сучасне глобального людства

Унікальні екологічні особливості Homo sapiens Linnaeus, 1758: джерела енергії сучасного людства.

Унікальні екологічні особливості Homo sapiens Linnaeus, 1758: спосіб еволюції. Порівняння культурного та генетичного спадкування.

Унікальні екологічні особливості Homo sapiens Linnaeus, 1758: демографічний вибух та глобальність.

Гіперболічне зростання чисельності людства, його причини. Демографічний перехід. Регуляція чисельності людства: досягнення та перспективи. Загальне та унікальне в механізмах регуляції чисельності людських популяцій.

Людство та патогени. Розвиток медицини. Вплив змін популяційної структури людства на умови для розповсюдження патогенів. Антибіотики та керована ними еволюція бактерій. Моделювання епідемій та пандемій.

Концепції раціонального використання природних ресурсів, натуроцентризму, стійкого (невиснажливого) розвитку.

Розділ 3. Наше варіативне майбутнє

Можливе майбутнє: сценарії виснаження. Надлишкова чисельність населення; недостача ресурсів, руйнування природних екосистем, шосте вимирання; зміни клімату; військова загроза.

Можливе майбутнє: сценарії розквіту. Тенденції розвитку науки та техніки. Технологічна сингулярність.

Пошук оптимального способу дій для окремої людини, людських груп і людства в цілому на сучасному етапі нашого розвитку.

Підбивання підсумків. Шляхи втілення нового знання у життя.

Слід зазначити, що автори вважають наведену програму попередньою, такою, що може коригуватися протягом курсу (він буде читатися уперше; треба ще зрозуміти, як це слід робити оптимально).

Студенти на цьому курсі дуже різні. Деякі з них є біологами, що пройшли курс екології. Деякі з них навіть прослухали міжфакультетський курс, який минулого семестру читав D.Sh. Перепрошуємо у них: дещо ми будемо обговорювати тут знову, адже не усі розуміють ці важливі для визначення людського майбутнього речі. Ну що ж; будемо сподіватися, що ви зможете частину робочого часу, який у вас вивільниться, витратити на роботу з літературою та підготовку доповідей.

Оцінка за курс буде складатися з трьох компонентів:
— кількості «відвіданих» занять: онлайн-зустріч, на яких студенти брали активну участь в обговоренні;
— відповідей на тест, що буде стосуватися розібраних у курсі питань;
— оцінки активности студентів по ознайомленню групи з дискусійними питаннями.
Якщо вам цікаво, як була реалізована попередня спроба прочитати міжфакультетський курс за вибором в умовах карантину, можете подивитися, як це вийшло у минулому семестрі. Ми спробуємо розвинути позитивні особливості цього досвіду та позбавитися характерних для нього недоліків.

На жаль, вже ясно, що у 2021 році викладання цього курсу буде обмежено онлайн-форматом. Наслідком цього обмеження є брак спілкування, вироблення власного розуміння і ставлення у взаємодії один з одним. Що ж робити?

В усякому разі, ми пропонуємо студентам виконати самостійний аналіз джерел, що мають відношення до матеріалу курсу. Як це робити? У формі відеоогляду. Деякі рекомендації, як писати таке відео, як це роблять автори курсу (з усіма перевагами та недоліками таких відео), є тут: Як записувати відеолекції та виступи? Поради відносно програмного забезпечення. Приклади оглядів, які робили студенти на іншому курсі за вибором, є тут: Півтори природи людини – огляди джерел. Зазначимо — більшість цих оглядів не вдається нам вдалими. Річ у тім, що крім власного ставлення доповідача, нам здається необхідним додати необхідну кількість аргументів, сировини для обговорення та розуміння.

Ми просимо висвітлити в огляді наступні питання:
— що це за книга; хто її автор і як це (можливо) впливає на його погляди та подання матеріалу;
— який головний зміст джерела, як воно побудовано, як розвивається його логіка;
— найцінніші здобутки (якщо вони були), які ви винесли з цього джерела;
— те, з тим ви незгодні; те, з чим ви не погоджуєтеся (якщо таке є);
— як, на ваш погляд, можна розвивати та застосовувати ідеї та підходи цього джерела.

Наведені питання — не жорстка структура, але нам здається, що без уваги до них огляд джерела не зможи виконати свою роль отримання сировини для курсу. Ми будемо дуже вдячні за презентації, але, бажано, з зображеннями, що несуть зміст, а не лише декоративну функцію. У багатьох випадках буде логічно використовувати ілюстрації з самих джерел. Тривалість огляду? Залежить від кількості матеріалу. Ймовірно, щоб донести до слухачів важливу інформацію, кількох хвилин буде замало; скоріше за все, якісно виконаний огляд буде тривалішим за 10 хвилин. Втім, нема сенсу робити огляд занадто великим та, наприклад, переказувати усю книгу. З цієї точки зору малоймовірно, що огляд довжиною більше за півгодини буде адекватно вирішувати своє завдання.

Деякі з джерел, що, на погляд авторів, варті обговорення, розташовані тут: Бібліотека з матеріалами для обговорення. Втім, ви можете обрати й інші джерела (і не лише книги!). Файл з відеооглядом можна надіслати авторам курсу, які розмістять усі такі огляди на окремій сторінці цього сайту.