I. Vertebrates Zoology-01. Лекція#01. Зоологія хребетних та її коротка історія

I. Vertebrates Zoology
II. Архаїчні групи: Acraniata, Tunicata, Agnatha
III. Pisces

Д.А. Шабанов, М.О. Кравченко
Online-курс зоології хребетних
(у стані редагування)

IV. Amphibia sensu lato
V. Reptilia sensu lato
VI. Клас Aves
VII. Клас Mammalia

Організація курсу і "правила гри"

Лекція#01. Зоологія хребетних та її коротка історія 

Лекція#02. Тип Chordata, його походження та особливості