Біоекологія-2021. Розрахунок балів

 

На цій сторінці відбивається Google-документ, де збираються дані про бали, що їх студенти набрали при проходженні курсу біоекології у 2021 році. Оцінки за семінарські заняття виставляє Геннадій Леонідович Гончаров. За тести розраховується кількість правильних відповідей, процент правильних відповідей і на підставі цього проценту —  бал.

Після таблиці з результатами кожного студента наведені розподіли за кількістю правильних відповідей і відповідність між кількістю правильних відповідей та отриманою кількістю балів.

Зверніть увагу: внизу вікна, через яке ви бачите сторінку з результатами, є смуга, завдяки якій можна зміщувати праворуч-ліворуч ту частину сторінки з результатами, яку видно у цьому вікні. 

 

Якщо цікаво, як відбувається розрахунок балів за тест, можна навести пояснення. Позначимо:
Pers — процент правильних відповідей даного студента;
Weigth — кількість балів, яку можна отримати за тест;
Max — максимальний процент правильних відповідей на курсі (який набрав кращій за результатами тесту студент);
Min — процент правильних відповідей, за який нараховується мінімальна задовільна оцінка, тобто половина балів від величини Weigth.

Значення Min встановлює викладач залежно від розподілу процентів правильних відповідей у всіх студентів, що проходили тест. Ті, хто набрали менше за Min, отримують менше половини від можливої кількості балів.

Кількість балів за тест розраховується так: =IF(Pers=Max;Weigth;IF(Pers>=Min;ROUNDDOWN(Max/2+(Weigth/2+1)*(%-Min)/(Max-Min));ROUNDDOWN(Max/2*Pers/Min)))

Наведена формула аналогічна формулам Excel або Calc, за тим виключенням, що замість адрес комірок використані їх позначення, що наведені вище. Розберіться, як працює функція IF(умова;дія_якщо_умова_виконується;дія_якщо_умова_не_виконується)!