Лекции по экологии

Eco-06. Биогеоценозы, продуктивность, экологические пирамиды (слайды)

Не полная лекция, но хотя бы слайды для напоминания того, о чем шла речь.

Eco-04. Устойчивость и другие интегральные свойства сложных биосистем

Практически все биосистемы относятся к сложным системам, допускающим только феноменологическое, а не аналитическое описание. Одно из практически важных свойств биосистем — их устойчивость 

Eco_I_Що таке екологія?

Небагато наук стикаються з тим, що їх назва і визначення виявляються предметом запеклих суперечок. До екології на пострадянському просторі це, на жаль, відноситься повною мірою. Слово «екологія» стало модним, і нині людина, що називає себе екологом, сидить в кожному підворітті. Це слово, яке з'явилося як назва біологічної науки, стало заяложеним і використовується, де тільки можна.

Eco-01. Структура курсу і "правила гри"

Знайомство з правилами, що діють під час вивчення курсу екології ("біоекології", як він зветься з 2018 р).