Імітаційне моделювання популяційної демографії людини

Пропоную навчальне відео, яке можна використовувати у курсі «Природничі науки. Минуле, сучасне та можливе майбутнє людства і біосфери» для 11 класу школи та в університетських курсах «Екологія», «Біоекологія», «Імітаційне моделювання надорганізмових систем» та «Минуле, сучасне та можливе майбутнє людства та біосфери: виснаження або розквіт?»

.

У цьому відео описано створення імітаційних моделей, які можна завантажити: DemographicProcesses.ods та DemographicTransition.ods. Саме розуміння того, як створюються ці моделі, дозволить зрозуміти, як вони працюють та як ними користуватися.

З допомогою цього відео та моделей можна вирішити кілька завдань.

1. Зрозуміти логіку побудови подібних імітаційних моделей засобами електронних таблиць. Більш детально таке моделювання розглядається в цьому курсі. Краще за все — покроково пройти описаний в відео шлях, і створити за інструкціями в ньому власну модель в Calc (або навіть в Excel, хоча для імітаційного моделювання Excel підходить менш, ніж Calc). Рекомендую використовувати необхідні зміни швидкості відтворення відео, можливість яких надає YouTube.

2. Побудувати за допомогою моделі DemographicProcesses.ods демографічні піраміди різних типів. Для цього необхідно змінювати демографічні показники (смертність та народжуваність) і, за необхідності, задавати достатню початкову чисельність популяції. Результатом виконання такого завдання може бути скрін головного аркуша моделі, де можна побачити початкові параметри та побудовані з їх врахуванням демографічні піраміди. Цікаво встановити, які особливості суспільного життя можуть бути причиною того, що демографічні параметри приймають саме такі значення.

3. Задати в моделі DemographicTransition.ods такі значення початкових параметрів, які дозволять описати характерні особливості чотирьох фаз демографічного переходу та зареєструвати характерні для цих фаз форми демографічних пірамід.