B1. Походження Всесвіту. «Минуле, сучасне та можливе майбутнє людства і біосфери»

 

Онлайн-матеріали до курсу "Природничі науки.
Минуле, сучасне та можливе майбутнє людства і біосфери
"
Лабораторія інтегруючого викладання природничих наук
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 

Системність наукового знання

Розділ II. Виникнення та розвиток Всесвіту і Землі
Блок В. Всесвіт. Фізична основа буття

Речовина та енергія
A4

B1. Походження Всесвіту

B2

 

Як починався Всесвіт? Відкіля ми це знаємо?

...у роботі...