B4. Загадка часу. «Минуле, сучасне та можливе майбутнє людства і біосфери»

 

Онлайн-матеріали до курсу "Природничі науки.
Минуле, сучасне та можливе майбутнє людства і біосфери
"
Лабораторія інтегруючого викладання природничих наук
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 

Зорі — фабрики елементів

Розділ II. Виникнення та розвиток Всесвіту і Землі
Блок В. Всесвіт. Фізична основа буття

Мікро-, макро- і мегасвіт
B3

B4. Загадка часу

B5

https://www.youtube.com/watch?v=MWBsmyqr0QQ&ab_channel=%D0%A6%D1%96%D0%B...

...у роботі...