D3. Життя змінює планету. «Минуле, сучасне та можливе майбутнє людства і біосфери»

 

Онлайн-матеріали до курсу "Природничі науки.
Минуле, сучасне та можливе майбутнє людства і біосфери
"
Лабораторія інтегруючого викладання природничих наук
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 

Життя та природний добір

Розділ II. Виникнення та розвиток Всесвіту і Землі
Блок D. Життя на Землі

(Блок E тимчасово пропущений)
Ланцюг попередників
D2

D3. Життя змінює планету

F1

 

...у роботі...