R1. Життєвий цикл людини. «Минуле, сучасне та можливе майбутнє людства і біосфери»

 

Онлайн-матеріали до курсу "Природничі науки.
Минуле, сучасне та можливе майбутнє людства і біосфери
"
Лабораторія інтегруючого викладання природничих наук
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 

Новітні медичні методи

Розділ  IX.  Здоров’я та демографія людини
Блок  R. Спосіб життя та демографія людини

Демографія людини
Q4

R1. Життєвий цикл людини

R2

 

...у роботі...