R2. Демографія людини. «Минуле, сучасне та можливе майбутнє людства і біосфери»

 

Онлайн-матеріали до курсу "Природничі науки.
Минуле, сучасне та можливе майбутнє людства і біосфери
"
Лабораторія інтегруючого викладання природничих наук
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 

Життєвий цикл людини

Розділ  IX.  Здоров’я та демографія людини
Блок  R. Спосіб життя та демографія людини

Демографічний перехід
R1

R2. Демографія людини

R3

 

...у роботі...