R3. Демографічний перехід. «Минуле, сучасне та можливе майбутнє людства і біосфери»

 

Онлайн-матеріали до курсу "Природничі науки.
Минуле, сучасне та можливе майбутнє людства і біосфери
"
Лабораторія інтегруючого викладання природничих наук
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 

Демографічний вибух

Розділ  IX.  Здоров’я та демографія людини
Блок R. Спосіб життя та демографія людини

Особиста безпека
R2

R3. Демографічний перехід

S1

 

...у роботі...