Creation of Worlds — Додатки. Рекомендовані позначення в популяційно-екологічних моделях


Онлайн-підручник за курсом
«Сотворіння світів: імітаційне моделювання надорганізмових систем в електронних таблицях та R»

Д.А. Шабанов

Характерні фрагменти моделей LO Calc Рекомендовані позначення в популяційно-екологічних моделях Функції аркуша в LO Calc
Сотворіння світів — Додатки  Сотворіння світів — Додатки Сотворіння світів — Додатки

 

Рекомендовані позначення в популяційно-екологічних моделях

У популяційно-екологічних моделях, які створюються в даному курсі, використовуються перераховані далі позначення. Ті літери латинського алфавіту, які використовуються в наведеному списку позначень, виділені кольором: A a B b C c D d E e F f G g H h I i J j K k L l M m N n O o P p Q q R r S s T t U u V v W w X x Y y Z z. Як можете побачити, невикористаних літер лишилося небагато...

У багатьох моделях даного курсу кроки перебудови модельної популяції протягом одного циклу позначаються за допомогою грецьких літер. Наприклад, зміни, що відбуваються з чисельністю певної групи особин на циклі t можна представити таким чином: αtngaβtngaγtngaδtngaωtnga. В даному випадку — чисельність певної групи; α — та інші грецькі літери — кроки перебудови всередині циклу; t — цикл; g — генотип або інша характеристика, за якою виділяється дана група особин; — вік представників даної групи особин. 

У багатьох випадках заголовна літера символізує характеристику всієї модельної популяції, а та ж рядкова — аналогічну характеристику якоїсь групи. Так, of3 — плодючість самок-трьохрічок генотипу f, oF3 — плодючість будь-яких самок-трьохрічок (якщо вона однакова для представників різних генотипів), а O — загальна кількість нащадків у всій модельній популяції. Втім, іноді заголовна і рядкова букви позначають різні характеристики. Так, P — кількість пар, а p — ймовірність.

Щоб запропоновані тут позначення було простіше запам'ятовувати, вони у більшості випадків пов'язуються з якимось англійським словом. Деякі з наведених тут позначень використовуються при моделюванні геміклональних популяційних систем (ГПС) гібридогенного комплексу зелених жаб (Pelophylax esculentus complex).

Aage — вік. Прописна літера використовується у рівняннях лінійного зростання особини: ~L = a + b*Aa і b в таких рівняннях — коефіцієнти лінійного рівняння.

a — age — вік (у позначеннях, що пов'язані з популяційною динамікою).

nga — чисельність представників g-того генотипу та a-того віку.

mataf — вік початку участі у розмноженні самиць g-того жіночого генотипу. 

matam — вік початку участі у розмноженні самців m-того чоловічого генотипу.

maxag — максимальна тривалість життя особин g-того генотипу.

Bbig —  в рівняннях зростання особини позначення для стратегії крупнорозмірності: ~BL = Ba + Bb*A.

bbreed — плодючість самиць, кількість потомства, яку самка може принести за один цикл розмноження.

bf3 — плодючість самиць-трьохрічок.

c — competitiveness — відносна конкурентоспроможність. Відносна конкурентоспроможність cgзадається замість конкурентоспроможності c'ga, оскільки c'ga залежить від складу усіх особин в оселищі. 

maxc' — максимальна конкурентоспроможність, конкурентоспроможність тієї групи особин, для якої ймовірність вижити в ході етапу конкурентного скорочення є максимальною.

cga — відносна конкурентоспроможність, відношення ймовірності особини g-того генотипу та a-того віку пережити конкурентне скорочення чисельності до такої ймовірності для найбільш конкурентоспроможних особин: cga=c'ga / maxc'.

c'ga — конкурентоспроможність, ймовірність особини g-того генотипу та a-того віку лишитися живою після конкурентного скорочення чисельності.

D — demand — потреба в ресурсах усієї сукупності особин в моделі. D = Σ(ng× dga).

dga — потреба в ресурсах особин g-того генотипу та a-того віку.

E — esculentus — в моделях, що описують популяційні системи зелених жаб — наявність Pelophylax esculentus в геміклональній популяційній системі (ГПС).

E — explanation — в описі структури моделі — інформаційне поле з назвою моделі та необхідними поясненнями.

e — effectiveness — коефіцієнт ймовірності розмноження самців. Здається замість власне ймовірності розмноження самців, e'ma, яка залежить від складу усіх самців в оселищі. 

maxe' — максимальна ймовірність розмноження, характерна для найбільш успішної в цьому відношенні групи самців.

ema — коефіцієнт ймовірності розмноження самиць  m-того чоловічого генотипу та a-того віку; відношення ймовірності розмноження цих самців до такої ймовірності для тих самців, у яких вона є максимальною: ema = e'ma / maxe'.

F — females — загальна чисельність статевозрілих самиць.

f — female — певний жіночий генотип.

G — gap — невідповідність між модельною апроксимацією та емпіричними даними.  

g — genotype — певний генотип.

Hhermaphrodites — загальна чисельність гермафродитів.

h — hermaphrodite — певний гермафродитний генотип.

I — invariant — в описі структури моделі — інваріантна частина моделі.

i inbound — кількість особин, що прибуває у певне оселище, іммігрантів.

tiga — кількість іммігрантів g-того генотипу та a-того віку, що прибувають на t-тому циклі.

j — кількість категорій ресурсів у моделі.

jpg — ймовірність споживання одиниці ресурсу j-тої категорії g-тою особиною (або особиною g-того генотипу).

K — місткість середовища, кількість особин, які можуть виживати у даному оселищі.

— загальна кількість генотипів, що розглядаються у моделі.

L — lessonae — в моделях, що описують популяційні системи зелених жаб — геном Pelophylax lessonae; наявність Pelophylax lessonae в геміклональній популяційній системі (ГПС). 

L — length — в моделях, що описують зростання окремих особин — довжина тіла. З тильдою — розрахована довжина тіла, яку слід очікувати на підставі певного рівняння індивідуального росту: ~L = a + b*A.

l — loveliness — коефіцієнт ймовірності розмноження самиць. Здається замість власне ймовірності розмноження самиць, l'fa, яка залежить від складу усіх самиць в оселищі. 

maxl' — максимальна ймовірність розмноження, характерна для найбільш успішної в цьому відношенні групи самиць.

lfa — коефіцієнт ймовірності розмноження самиць  f-того жіночого генотипу та a-того віку; відношення ймовірності розмноження цих самиць до такої ймовірності для тих самиць, у яких вона є максимальною: lfa = l'fa / maxl'.

Mmales — загальна чисельність статевозрілих самців.

mmale — певний чоловічій генотип.

N — number — загальна чисельність особин в оселищі. Якщо на різних етапах циклу моделі чисельність змінюється, для її позначення на різних етапах використовуються грецькі літери: αN → βN → γN → δN → ε→ … → ωN. При цьому αNg = Σ(αnga) тощо

n — number — чисельність певної групи. nga — чисельність групи особин g-того генотипу та a-того віку. nF2 — чисельність самиць-двохрічок. Якщо на різних етапах циклу моделі чисельність групи змінюється, для її позначення на різних етапах використовуються грецькі літери:  αngaβngaγngaδngaεnga → … → ωnga.

O — offspring — загальна кількість потомства за цикл розмноження.

Og — кількість потомків g-того генотипу.

o — offspring — частка потомків певного генотипу у певних пар батьків.

og(ff,mm— частка потомків g-того генотипу у самиці f-того жіночого генотипу и самця m-того чоловічого генотипу.

Ppairs — кількість пар.

p — probability — ймовірність.

1p1-3 — кумулятивна ймовірність споживання одиниці ресурсу 1-тої категорії особинами (або групами особин) від 1-ої до 3-ої.

q — qouta — відносна ймовірність. Співвідношення відносних ймовірностей споживання певної одиниці ресурсу пропорційно співвідношенню ймовірностей такого споживання:  jpg=jqg/Σ(jqg).

R — ridibundus — в моделях, що описують популяційні системи зелених жаб — геном Pelophylax ridibundus; наявність Pelophylax ridibundus в геміклональній популяційній системі (ГПС).

r — reproduction — мальтузіанський параметр, біотичний потенціал.

Ssmall —  в рівняннях зростання особини позначення для стратегії малорозмірності: ~SL = Sa + Sb*A.

s — survival — виживаність. Показник, що описує неконкурентну смертність.

sga — частка особин g-того генотипу a-того віку, яка в умовах відсутності конкурентної смертності доживає до наступного циклу моделювання. 

Ttreason — кількість самиць, яких за один цикл розмноження може запліднити один самець. 

t — time — час; номер циклу моделі.

αtnga — початкова чисельність представників g-того генотипу a-того віку на t-тому циклі роботи моделі.

U — use — кількість ресурсу, що витрачається на певному циклі усіма особинами в моделі. U= Σ(ng× uga).

uga — кількість ресурсу, що витрачається особинами g-того генотипу та a-того віку.

V — volume — загальна кількість ресурсів, що є доступною для модельної популяції.

V — variable — в описі структури моделі — варіативна частина моделі, яка містить припущення, що перевіряються у ході моделювання.

W — way  — спосіб, сценарій скорочення чисельності певної сукупності особин під час конкурентного скорочення.

W — в описі структури моделі — система перетворень, що забезпечує перехід від вхідних до вихідних параметрів: W(X)=Y

wwad — частка ікринок у кладці, яку здатний запліднити самець.

wma — запліднювальна здатність самця m-того чоловічого генотипу a-того віку.

X — позначення жіночої статевої хромосоми та геному, що несе таку хромосому.

X— геном Pelophylax ridibundus з жіночої статевою хромосомою.

X — в описі структури моделі — вхідні параметри.

— кількість жіночих генотипів, що розглядаються у моделі.

Y — позначення чоловічої статевої хромосоми та геному, що несе таку хромосому.

Y— геном Pelophylax lessonae з чоловічою статевою хромосомою.

Y — в описі структури моделі — вихідні параметри.

— кількість чоловічих генотипів, що розглядаються у моделі.