Сотворіння світів

Creation of Worlds — 08. R як середовище для імітаційного моделювання

Робота по створенню курсу імітаційного моделювання засобами мови R лише починається; її розвиток буде відбиватися на цій сторінці...

Creation of Worlds — 06. Аналітичні вставки в імітаційній моделі

На цьому етапі роботу з моделюванням ресурсного обмеження буде доведено до певної кульмінації — імітування долі кожної одиниці ресурсів. Для того, щоб модель не втратила працездатність, доведеться застосувати аналітичні вставки, які за формулами біноміального розподілу будуть імітувати результати імітації

Creation of Worlds — 02. Приклад простої моделі: імітація експоненційного зростання

Ми почнемо освоювати моделювання в LO Calc з імітаційної моделі, що описує експоненційне зростання популяції. Виконання цього завдання дозволить зрозуміти, як вводяться і «розтягуються» формули в LO Calc, засвоїти різницю між відносною та абсолютною адресацією і розглянути основні функціональні блоки імітаційної моделі. При виконанні описаних на цьому етапі дій студенти отримають перший досвід «наведення краси» на модель: розмітки листа, редагування графіків тощо.

Creation of Worlds — Додатки. Характерні фрагменти моделей LO Calc

Зібрані в одному місці перелік основних прийомів, які можна використовувати при створенні моделей цього курсу в LO Calc

Creation of Worlds — Додатки. Рекомендовані позначення в популяційно-екологічних моделях

Перелік позначень, що рекомендовані для використання в популяційно-екологічних моделях цього курсу

Creation of Worlds — 10. Приклади різноманітних моделей, їх задум і дизайн

Огляд декількох різних моделей. Це усе можна розвивати...

Creation of Worlds — 09. Моделі на основі клітинних автоматів

Обговорення принципово іншого, ніж у попередніх розділах, класу моделей – клітинних автоматів. Найкращим прикладом таких моделей є широко відома гра «Життя» Джона Конвея

Creation of Worlds — 07. Підбір параметрів і пошук рішення

Електронні таблиці надають корисну можливість: вони дозволяють проводити апроксимацію залежностей, що описують емпіричні дані, а також, у випадку MO Excel, – шукати найкращі рішення для опису систем з багатьма ступенями свободи