Моделирование

EcoSimulation — 06. Аналітичні вставки в імітаційній моделі

На цьому етапі роботу з моделюванням ресурсного обмеження буде доведено до певної кульмінації — імітування долі кожної одиниці ресурсів. Для того, щоб модель не втратила працездатність, доведеться застосувати аналітичні вставки, які за формулами біноміального розподілу будуть імітувати результати імітації

EcoSimulation — 02. Приклад простої моделі: імітація експоненційного зростання

Ми почнемо освоювати моделювання в LO Calc з імітаційної моделі, що описує експоненційне зростання популяції. Виконання цього завдання дозволить зрозуміти, як вводяться і «розтягуються» формули в LO Calc, засвоїти різницю між відносною та абсолютною адресацією і розглянути основні функціональні блоки імітаційної моделі. При виконанні описаних на цьому етапі дій студенти отримають перший досвід «наведення краси» на модель: розмітки листа, редагування графіків тощо.

EcoSimulation — Приложения. Приемы, используемые при создании моделей данного курса

Собранный в одном месте перечень основных приемов, используемых в моделях данного курса

EcoSimulation — Додатки. Позначення, що використовуються у моделях даного курсу

Перечень обозначений, которые используются в популяционно-экологических моделях данного курса

EcoSimulation — 09-III. Популяційна динаміка і правило Гаузе (на межі можливостей електронних таблиць)

Описание модели, сделанной в Microsoft Excel, которая может быть использована для изучения некоторых аспектов популяционной динамики и конкуренции видов. Второе предназначение этой модели — служить образцом для разработки профессиональной, существенно более мощной модели, которая была бы построена подобным образом. Описана модель-прототип и сформулированы требования к "большой" модели.

EcoSimulation — 09-I. Приклади різноманітних моделей, їх задум і дизайн

Огляд декількох різних моделей і обговорення ідей для побудови ще декількох.

EcoSimulation — 09-II. Перехід від гермафродитизму до роздільностатевості

Подробное описание модели, иллюстрирующий процессы, описанные в колонке о переходе от гермафродитизма к раздельнополости. Модель построена в Excel-2013

EcoSimulation — 08. Моделі на основі клітинних автоматів

Обговорення принципово іншого, ніж у попередніх розділах, класу моделей – клітинних автоматів. Найкращим прикладом таких моделей є широко відома гра «Життя» Джона Конвея