Біологія. Вступ до фаху. Завдання I: текст з різними типами цитувань

 

ЗАВДАННЯ І: Текст з різними типами цитувань

«Вимога Травлєєва»:
Ви маєте бути готовими відповідати за кожне написане та сказане вами слово!

(багато разів повторювана вимога до усіх, хто захищав дисертації в очолюваній Анатолієм Павловичем Травлєєвим вченій раді з екології в Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара)

Студенти мають написати короткий (можна на пів сторінки звичайним стилем) текст на біологічну тему, яка для них є цікавою. Тему вони обирають самі, з опорою на наявні джерела і з таким розрахунком, щоб в цьому тексті можна було використати як мінімум три різні типи цитування. В тексті слід використати або Чикаго стиль: автор-дата (Chicago style: Author-Date), або стиль Американської психологічної асоціації (APA style; у разі використання цього стилю це треба зазначити!). Можна написати й більший за обсягом текст, використати й більшу кількість цитувань, але важливо, щоб у тексті були представлені усі перелічені три типи цитувань, оформлені у чіткій відповідності до певного стилю. Можна використовувати й ілюстрації за умови правильного цитування джерела, з якого вони отримані. Важлива вимога: стиль самого тексту має бути наближеним до наукового. Крім іншого, читачеві має бути зрозумілим, на якій підставі зроблено кожне твердження, що зроблене у тексті, відкіля узятий кожний наведений в ньому текст. Виконання саме цієї вимоги й забезпечує коректне цитування. Обирайте для цитування тексти, що мають конкретних авторів і певні вихідні дані! Те, що написано без зазначення авторства на якомусь сайті, краще не використовувати.

Три типи цитувань, які мають бути використані:
пряма цитата: використання у тексті фрагмента, що узятий з іншого джерела;
перефразування (парафраз): викладення автором тексту якоїсь думки, що узята з іншого джерела;
відсилання на обґрунтування; автор тексту наводить якесь твердження, що належить не йому самому, і вказує, завдяки якому джерелу це твердження може бути обґрунтовано. 

Слід коректно використати певний стиль посилань у тексті (тобто згадувань цитованих джерел у самому тексті), а наприкінці роботи навести коректний опис джерел. Як оформляти посилання у тексті та описи джерел, визначають стилі цитування. Створений текст слід зберегти у файлі з назвою «Прізвище_Завдання І» у форматі *.pdf  або *.docx і додати у стрічку Telegram-групи для практичних занять з курсу «Біологія. Вступ до фаху» для окремої академічної групи.

Посилання у тексті, передбачені різними стилями, є дуже різноманітними. В цілому їх можна розділити на дві групи: цифрові або з зазначенням автора та року. Другий варіант є більш зручним для читача, оскільки дає можливість зрозуміти, яка робота цитується, без «розшифровки» наведеного у тексті номера за допомогою переліку джерел.

Зверніть увагу: усі перелічені в цьому абзаці приклади посилань у тексті з зазначенням автора та дати є різними, такими, що відповідають різним стилям (або не відповідають жодному)! У кожному окремому випадку правильним може бути лише один з цих варіантів (або ще якійсь, що тут не наведений): (Іванов 2000); (Іван Іванов 2000); (Іванов Іван 2000); (Іванов, 2000); (Іван Іванов, 2000); (Іванов Іван, 2000); (Іванов Іван. 2000); (Іванов І. 2000); (Іванов І., 2000)... Стилю Чикаго: автор-дата (Chicago style: Author-Date) відповідає виключно варіант (Іванов 2000), а стилю Американської психологічної асоціації (APA style) відповідає виключно варіант (Іванов, 2000).

Опис двох згаданих стилів наведено у методичних рекомендаціях, що можна завантажити тут. Окремо можна також завантажити фрагменти, що стосуються Chicago style: Author-Date та APA style.

Наведемо приклад використання Чикаго стилю: автор-дата (Chicago style: Author-Date). Як можна побачити, у прикладі спочатку наведене відсилання на обґрунтування, потім — пряма цитата, і далі — парафраз. 

 

Приклад використання стилю Чикаго: автор-дата (Chicago style: Author-Date)

Відомо кілька тисяч стилів (Боженко, Корян, та Федорець 2016), що відрізняються за сферою свого використання. Зазвичай, стиль цитування визначається призначенням тексту. Коректне цитування передбачає використання посилань у тексті та опис використаних джерел наприкінці тексту. «Кожне джерело, процитоване в роботі, має з'явитися у списку використаних джерел. Так само, кожен запис у списку використаних джерел має бути згаданим в тексті роботи» (Боженко, Корян, та Федорець 2016, с. 96). Євген Ніколаєв (2019) зазначає, що без цитування можна обійтися лише у разі наведення широко розповсюджених відомостей та добре відомих фактів, або, у вузькоспеціальних текстах — інформації, що добре відома тому колу осіб, для яких створюється текст.

Посилання
Боженко, Олександра, Юлія Корян, та Марія Федорець (автори-укладачі). 2016. Міжнародні правила цитування та посилання в наукових роботах: методичні рекомендації. Київ: УБА. 
Ніколаєв, Євген. 2019. «Як мені писати без академічного плагіату?». Академічна доброчесність. Інформаційний бюлетень, Листопад 2019. https://nrat.ukrintei.ua/wp-content/uploads/2019/12/Integrity-bulletin-0....

 

Зверніть увагу на кілька обставин. Внутрішньотекстових посилань у наведеному фрагменті три, джерел два (одне процитоване двічі). Перше посилання на методичні рекомендації (обґрунтування) без зазначення номера сторінки, а пряма цитата — з номером сторінки (це — вибір автору тексту, можна було зробити по-різному, але у разі прямої цитати завжди краще зазначати й сторінку). У парафразі названо автора, який цитується, і тому в посиланні нема сенсу повторювати його прізвище і зазначено лише рік оприлюднення роботи, фрагмент якої було перефразовано.

Зверніть увагу і ще на одну обставину: посилання на джерело є частиною речення. Порівняйте два варіанти, правильний та неправильний: 
«Цитата» (Автор 0000).
«Цитата». (Автор 0000)
Правильним є перший варіант, в якому посилання є частиною речення; кома стоїть після посилання, а не перед ним.
 

Чикаго стиль: автор-дата часто використовується в природничій сфері в англомовному світі. Він є для нас дещо незвичним. Наприклад, в українській мові в конструкції на кшталт «перший, другий та третій» кома перед «та» не ставиться, а тут вона є необхідною, як пожна побачити у прикладі (Боженко, Корян, та Федорець 2016). Втім ці незвичні особливості можуть підштовхнути до розуміння того, що правила стилю слід виконувати буквально. Якими б дивними вам не здавалися вимоги якогось стилю, їх треба скрупульозно виконати! 

Більш звичним для нас може здаватися APA стиль. Крім іншого, його (з деякими додатками) використовують видання Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, у тому числі — Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Біологія».

Детальнішу інформацію про стилі посилань та допомогу у створенні посилань можна отримати тут.