Вступ до фаху

Біологія. Вступ до фаху – 04. Як доброчесно створити науковий текст?

Щоб діяти доброчесно, слід зрозуміти, якою може бути недоброчесність. Не забувайте, що підтримання доброчесності вимагає постійних зусиль, безперервної уваги до того, що ми робимо та чому! 

Біологія. Вступ до фаху – 03. «Людина — це стиль»

Перед тим, як перейти до практичного використання певного стилю цитувань та посилань, слід розібратися в тому, як відрізняються різні стилі моделювання дійсності та текстів. «Людина — це стиль» — сказав Бюффон. Чому? 

Біологія. Вступ до фаху – 02. Що визначає, що і як мають робити студенти?

Студенти узнають, які курси вони вивчають, з розкладу. Як визначається набір курсів, які вони вивчають? Як мають бути організовані заняття? Що може викладач вимагати від студента, а що – ні? 

Біологія. Вступ до фаху – 01. Каразінський університет – що це?

Університет – це об'єднання викладачів та студентів. Яке місце серед інших університетів займає Каразінський? З чого він складається? Якими бувають студенти? Якими бувають викладачі? Як студентам правильно взаємодіяти з викладачами? 

Як будувати таблицю для збору первинних даних емпіричного дослідження?

    «Заповіді» організації таблиці для збору, збереження та подальшого аналізу первинних даних   
1. Первинні, емпіричні дані («відповіді природи» досліднику) — фундамент роботи, вони потребують особливої поваги! 
2. В емпіричних даних є відповіді на ще не поставлені питання, їх слід зберігати без терміну давності!
3. Структура таблиці для первинних даних має відповідати меті дослідження, організовувати дані для аналізу
...
8. Типово: рядки таблиці — окремі об'єкти чи незалежні спостереження, стовпці — ознаки; у комірці — стан ознаки в об'єкта!
9. Весь масив даних дослідження — в одній таблиці! Не використовувані в аналізі рядки можна позначити в певному стовпці!
10. У кожному стовпці — однотипні дані, в однакових одиницях, одного формату, однаково виміряні!
11. Усі однотипні дані, в однакових одиницях, одного формату, однаково виміряні — в одному стовпці!
12. Група, до якої належить об'єкт чи спостереження, задається як окрема ознака (не положенням запису на листі чи в таблиці)!
13. У кожному рядку — усі ознаки (у певних стовпцях), що задають унікальність спостереження (щоб можна було сортувати)!
...

 

Біологія. Вступ до фаху. Деякі корисні посилання

Тут зібрані деякі посилання, що можуть корисними для курсу "Біологія. Вступ до фаху" для студентів-першокурсників