Вопросы для подготовки к экзамену по курсу "Популяционная биология" - заочное отделение

1.    Авторегуляція чисельності як біологічна основа експлуатації популяцій
2.    Використання досягнень популяційної біології при створенні заповідних резерватів.
3.    Внутрішньо- та міжпопуляційні угруповання рослин.
4.    Внутрішньо- та міжпопуляційні угруповання тварин.
5.    Генетичні системи популяцій у просторі
6.    Генетичні системи популяцій у часі
7.    Демографічна структура популяцій і її динаміка.
8.    Екологічна структура популяції, пов’язана із особливостями харчування
9.    Забезпечення гомеостазу рослинних популяцій завдяки механізми насіннєвому та вегетативному самовідновленню.
10.    Загальна характеристика механізмів та напрямків диференціації в популяціях.
11.    Загальні напрямки вивчення особливостей вікової та статевої структури популяцій.
12.    Загальні властивості популяцій як біологічних систем.
13.    Загальні особливості популяції як генетичної системи.
14.    Загальні поняття популяційної генетики, традиційні напрямки та методи досліджень
15.    Критерії оцінки життєвості популяцій.
16.    Методи вивчення просторової структури популяцій грибів та лишайників.
17.    Методи вивчення репродуктивного потенціалу рослинних популяцій. Поняття про радіус репродуктивної активності популяцій.
18.    Методи оцінки подібності популяцій. Критерії ідентичності. Оцінка подібності вибірок.
19.    Механізми підтримання гомеостазу популяцій рослин і грибів.
20.    Механізми, що обумовлюють генетичну гетерогенність популяцій.
21.    Напрямки та методи вивчення продуктивності популяцій.
22.    Ознаки популяції, що відображають кількісні співвідношення.
23.    Особливості взаємодії популяцій у межах виду
24.    Особливості обліку особин в популяціях рослин та грибів.
25.    Поняття популяції, ценопопуляції та групи особин в популяційній біології.
26.    Популяція та її властивості.
27.    Популяція як одиниця охорони
28.    Практичне використання досягнень популяційної біології.
29.    Практичні заходи, спрямовані на підтримку популяцій вразливих видів.
30.    Приклади функціональної інтеграції в популяціях.
31.    Причини зміни ареалів популяцій, генетичні та еволюційні наслідки.
32.    Причини та наслідки ізоляції ценопопуляцій. Приклади просторової, механічної, біологічної, фізіологічної, генетичної ізоляції.
33.    Просторова диференціація в популяціях тварин (чинники, напрямки, приклади).
34.    Роль популяційних досліджень у виявленні рідкісних та зникаючих видів.
35.    Типи популяційних стратегій.
36.    Типи просторового розміщення особин в популяціях (чинники, приклади).
37.    Уявлення про ефективну і критичну чисельність популяції.
38.    Фактори, що впливають на генетичне різноманіття популяцій.
39.    Характер взаємовідносин між популяціями різних видів в біоценозах.
40.    Шляхи формування популяційної біології як окремої дисципліни.

 

Коментарі

Марина Александровна, вопрос "Приклади функціональної інтеграції в популяціях", не совсем понятен термин "функціональної інтеграції". заранее спасибо.

Принцип функциональной интеграции - методологический принцип, согласно которому при усложнении системы в ней возникают дополнительные свойства. Тесно связан с системным подходом.
Необходимо показать системные (эмергентные) свойства на примерах популяций разных видов.

В популяции пчел есть разделение особе по функциям. Матка отвечает за воспроизводство популяции, рабочие пчелы - за обеспечение едой, защиту и др., трутни - за возможность получения рекомбинантного потомства (новых маток). На уровне организма эти свойства не существуют, а проявляются только на популяционном уровне организации.