A1. Шляхи пізнання світу. «Минуле, сучасне та можливе майбутнє людства і біосфери»

 

Онлайн-матеріали до курсу "Природничі науки.
Минуле, сучасне та можливе майбутнє людства і біосфери
"
Лабораторія інтегруючого викладання природничих наук
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 

Відкоректована за результатами апробації програма та потижневе планування

Розділ I. Вступ до курсу
Блок A. Науковий метод і природничі науки

Науковий метод
Початкова програма курсу

A1. Шляхи пізнання світу

A2