Матеріали до курсу «Екологія членистоногих» від Н.Ю.Полчанінової

На прохання Ніни Юріївни Полчанінової викладаємо матеріали до курсу «Екологія членистоногих». Буде поповнюватися...

А. Питання до презентації «Водне середовище»
Слайд 2 – що таке «мезогалінний»? 
Слайд 25 – що це в них за вирости, для чого? Чому в № 5 форма  тулуба так відрізняється від 1-3? Який спосіб життя може вести личинка № 4?
Слайд 26 – чиї це личинки? 
Слайд 28 – підпишіть: а) систематичну групу личинок (загалом і кожної), б) спосіб життя – планктон, бентос, як рухаються і т. п., в) чим дихають, г) чим живляться?
Слайд 29 – Oplodonta – яке відношення вона має до нашої теми?
Слайд 30 – підпишіть назви напівтвердокрилих. А що тут робить Neuroptera?
Слайд 31 ‒ а які є водні личинки Lepidoptera, як вони там виживають?

Мурахи, які пристосувалися до життя у приливній зоні

Б. Питання до презентації «Ґрунтове середовище»
1.  Як утворюється ґрунт?
2. Які групи членистоногих мешкають у ґрунті
   а – постійно
   б ‒ на стадії яйця або личинки
3.  Якими методами збирають ґрунтових безхребетних?
4. Які ви знаєте типи живлення та життєві форми орібатид?
5. Які організми називають перегринними? Наведіть перегринних ґрунтових безхребетних.
6. Який практичний вихід із цієї науки?