Зоологія хребетних-2021. Розрахунок балів

 

На цій сторінці відбивається Google-документ, де збираються дані про бали, що їх студенти набрали при проходженні курсу зоології хребетних у 2021 році. Оцінки за практичні заняття виставляють Тетяна Андріївна Атемасова, Олексій Владиславович Коршунов та Марина Олександрівна Кравченко. За першу тему у розрахунок йде лише усна здача, за другу — усна здача та тест, який проводили викладачі практичних занять, за третю та четверту — усні здачі та тести, що проводить для усього курсу водночас Дмитро Андрійович Шабанов. Оцінка за тест по другій темі (у Тетяни Андріївни та Олексія Владиславовича) пропорційна частці правильних відповідей від максимального бала, який можна набрати за тест. Дмитро Андрійович розраховує результати так, що студент, який дав найкращу відповідь, отримує максимальний бал.

Зверніть увагу: в останньому стовпчику, з розрахунком балів, оцінка за тест враховується виключно у тому разі, якщо за дану тему є оцінка за усну здачу! Це відповідає заздалегідь заявленим правилам оцінювання.

Позначення у таблиці: У. — усна здача; Т. — тест; П. — кількість правильних відповідей; % — процент правильних відповідей; Б. — бал за тест; V. — екзаменаційне питання по ссавцях; (Σ) — узагальнююче екзаменаційне питання; Σ — загальна сума балів за курс.

Після таблиці з результатами кожного студента наведені розподіли за кількістю правильних відповідей і відповідність між кількістю правильних відповідей та отриманою кількістю балів. Якщо зміст документа не повністю вміщується у вікно, внизу вікна з'являється смуга, завдяки якій можна зміщувати праворуч-ліворуч видиму частину сторінки з результатами.