Сотворіння світів

Creation of Worlds — 05. Різні способи імітації обмежень популяційного зростання

Ще деякі варіанти переробок моделей, що були побудовані на попередніх заняттях. У описі моделей здійснено перехід до комбінованого способу запису формул LO Calc. Головну увагу приділено імітуванню конкуренції за ресурси. Описано алгоритм конкурентного скорочення чисельності. Пояснюється, як створювати в LO Calc лічильники ітерацій, що дозволяють отримувати розподіл ймовірностей різних результатів моделювання

Creation of Worlds — 04. Врахування демографічної структури: «Модель трьох поколінь»

Побудова імітаційної моделі популяції роздільностатевих організмів з трьома поколіннями, які співіснують. Шаблон «Таблиця з шапкою»; «рекомендований» (в даному курсі) для популяційно-екологічних моделей стиль позначень. Використання «персональних» імен комірок і смуг прокрутки. 

Creation of Worlds — 03. Ускладнення моделі: імітація логістичного зростання

На цьому етапі слід удосконалити модель, яка була зроблена на попередньому кроці. Це дозволить освоїти нові прийоми моделювання. Крім іншого, мова йде про функції IF, ROUND, RAND і деяких інших.

Creation of Worlds — 01. Вступ до курсу імітаційного моделювання

Перший розділ підручнику «Імітаційне моделювання надорганізмових систем з використанням LO Calc або R».