A4. Системність наукового знання. «Минуле, сучасне та можливе майбутнє людства і біосфери»

 

Онлайн-матеріали до курсу "Природничі науки.
Минуле, сучасне та можливе майбутнє людства і біосфери
"
Лабораторія інтегруючого викладання природничих наук
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 

Наука — сила, що змінює світ

Розділ I. Вступ до курсу
Блок A. Науковий метод і природничі науки

Походження Всесвіту
A3

A4. Системність наукового знання

B1

 

...у роботі...