Екологія: біологія взаємодії. III-09. Тенденції у сукцесіях

Д. Шабанов, М. Кравченко
Екологія: біологія взаємодії

БІОСИСТЕМИ. БІОСФЕРА
ЕКОСИСТЕМИ. ПОПУЛЯЦІЇ
ОРГАНІЗМИ У ДОВКІЛЛІ
ЛЮДСТВО ТА ЙОГО ДОЛЯ

← III-08. Сукцесії. Основні поняття

III-09. Тенденції у сукцесіях

III-10. Природа і характеристики угруповань →

 

III-09. Тенденції у сукцесіях

У типовому випадку в ході сукцесії (наприклад, у штучній системі — мікрокосмі, або при заселенні нового місця існування у ході первинної автотрофної сукцесії) спостерігаються процеси, показані на рис. 3.9.1. Спочатку швидко зростає продукція, дихання відстає і це призводить до накопичення біомаси. Після досягнення клімаксу дихання наздоганяє продукцію і всі параметри системи стабілізуються.

Рис. 3.9.1. Зміна продуктивності у ході автотрофної сукцесії

Видове різноманіття (або, наприклад, просто кількість видів) у ході первинної автотрофної сукцесії зазвичай зростає, досягає максимуму тоді, коли клімаксне угруповання вже з'явилося, а останнє серійне угруповання ще не зникло, а потім дещо знижується (рис. 3.9.2).

Рис. 3.9.2. Динаміка видового різноманіття у ході сукцесії

Деякі з тенденцій, які спостерігаються в сукцесіях, зведені в табл. 3.9.1, яка стосується «типового» випадку первинної автотрофної сукцесії. Описувані у таблиці ранні серії (що населяють відносно сприятливе середовище) відрізняються від малопродуктивних піонерних угруповань, які поселяються в ході первинних сукцесій на негостинному неорганічному субстраті.

 

Таблиця 3.9.1. Типові тенденції в автотрофній первинній сукцесії (за Ю. Одумом, 1975)

Характеристики

Ранні серії

Клімакс

P/R (відношення валової продукції до дихання)

Відрізняється від 1

Приблизно 1

P/B (валова продукція/врожай на корню)

Високе

Низьке

B/E (біомаса/потік енергії)

Низьке

Високе

Врожай

Високий

Низький

Харчові ланцюги (див. пункт 3.11)

Лінійні, здебільшого пасовищні

Розгалужені, багато детритних

Накопичена органічна речовина

Мало

Багато

Неорганічні біогенні речовини

Вільні

Зв’язані

Видове різноманіття

Низьке

Високе

Біохімічне різноманіття

Низьке

Високе

Структурованість середовища

Слабка

Складна

Ширина екологічних ніш (див. пункт 4.13)

Широкі

Вузькі

Розміри організмів

Невеликі

У тому числі великі 

Життєві цикли

Короткі, прості

Складні, довгі

Мінеральні колообіги

Відкриті

Замкнуті

Швидкість обміну речовин

Висока

Низька

Роль детриту у регенерації біогенів

Незначна

Суттєва

Характер добору (див. пункт 4.15)

r-

K-

Головна властивість продукції

Кількість

Якість

Внутрішній мутуалізм

Нерозвинений

Розвинений

Стабільність (стійкість до впливів)

Низька

Висока

Ентропія

Висока

Низька