Екологія: біологія взаємодії. Додаток III. Рекомендована література

Д. Шабанов, М. Кравченко
Екологія: біологія взаємодії

БІОСИСТЕМИ. БІОСФЕРА
ЕКОСИСТЕМИ. ПОПУЛЯЦІЇ
ОРГАНІЗМИ У ДОВКІЛЛІ
ЛЮДСТВО ТА ЙОГО ДОЛЯ

← Додаток ІІ. Питання для заліку або іспиту

Додаток IІІ. Рекомендована література

Додаток IV. Персоналії →

 

Додаток ІІІ. Рекомендована література

Екологія — незвична наука. Починаючи, припустимо, заняття з курсу зоології, не треба попереджувати студентів, якими підручниками не слід користуватися. На жаль, у разі екології таке попередження буде доречним. Студенти можуть піти до книжкового магазину, придбати 10 підручників екології та встановити, що не один з них не підходить для нашого курсу. Річ у тому, що назву «екологія» застосовують для самих різних видів діяльності (детальніше — в пункті 1.1).

Основним підручником даного курсу є цей підручник: Д. Шабанов, М. Кравченко. Екологія: біологія взаємодії. Його актуальна версія знаходиться на сайті авторів й перебуває у стані постійного виправлення та редагування; у 2009 році було надруковано попередню версію цього підручника. 

Один з авторів цього підручника входив у авторський колектив (і виконував функції редактора, що намагався узгодити між собою різні частини) цього видання: Бобильов В. П., Бригадиренко В. В., Булахов В. Л., Гайченко В. А., Гассо В. Я., Дідух Я. П., Івашов А. В., Кучерявий В. П., Мальований М. С., Мицик Л. П., Пахомов О. Є., Царик Й. В., Шабанов Д. А. Екологія: базовий підручник для студентів вищих навчальних закладів. — Харків: Фоліо, 2014. — 666 с. Ця книга містить багато матеріалу, але, на жаль, скоріше складається з низки окремих частин. Як підручник для курсу екології (або ж біоекології) на біологічному факультеті Каразінського університету ця книга не буде зручною. З видань українською мовою можна рекомендувати підручник, що підготований та використовується в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Гандзюра В. П. Екологія. — К.: ТОВ "Сталь", 2012 — 390 с. (тут розміщено файл з редакційними правками, що наявний у Мережі).

Для того, щоб вийти за межі доступних українською мовою матеріалів, слід звернутися до підручників, що підготовлені та видані англійською мовою. Серед них є низка блискучих видань. Перш за все, це: 
Begon M., Howard R.W., Townsend C.R. Essentials of Ecology. John Wiley & Sons, 2014.
Begon M., Townsend R. Ecology. From Individuals to Ecosystems. John Wiley & Sons, 2021.

Дуже корисними можуть бути останні доступні видання підручників, що присвячені екології та середовищезнавству (енвайронментології):
Cunningham W.P. ea. Environmental Science. A Global Concern. McGraw Hill LLC, 2023. 
Sher A.A., Molles M.C. Ecology. Concepts & Applications. McGraw Hill LLC, 2022.  
Bowman W.D., Hacker S.D. Ecology. Oxford University Press, 2021.
Miller G.T., Spoolman S.E. Living in the Environment. Cengage Learning, 2018. 
Hassenzahl D.M., Hager M.C., Gift N.Y., Berg L.R., Raven P.R. Environment. John Wiley & Sons, 2018.
Smith T. M. Smith R. L. Elements of ecology. – Pearson Education, 2015.
Stiling P. Ecology. Global Insights & Investigations. McGraw-Hill, 2012.

Цікавими можуть бути популярні англомовні видання:
Ghazoul J. Ecology: A Very Short Introduction. Oxford University Press, 2020.
Juniper Т. (foreword) et al. The Ecology Book. Big Ideas Simply Explained. Dorling Kindersley Limited, 2019.
Britannica Illustrated Science Library: Ecology. – Encyclopædia Britannica, Inc., 2010 – 102 p. 
Pollock S. Eyewitness: Ecology. – Dorling Kindersley Limited, 2011. – 72 p.

Інший спосіб організації матеріалу, що може бути використаний для навчання, є енциклопедичний спосіб. Можна порадити наступну чотиритомну енциклопедію (усі томи в одному файлі):
Fath B.D., Jørgensen S.E. Encyclopedia of ecology. 2-nd edition. Elsevier, 2019. 2780 p.
Volume 1. Aquatic Ecology, Behavioral Ecology, Conservation Ecology, Ecological Complexity. 
Volume 2. Ecological Data Analysis and Modeling, Ecological Processes, Ecosystems.
Volume 3. Evolutionary Ecology, General Ecology. 
Volume 4. Global Change Ecology, Human Ecology and Sustainability, Terrestrial and Landscape Ecology.

Для студентів-біотехнологів корисним може бути це шеститомне видання (усі томи в одному файлі):
Fath B.D., Jørgensen S.E. Environmental Management Handbook. CRC Press. 2021.
Volume 1. Managing Global Resources and Universal Processes.
Volume 2. Managing Biological and Ecological Systems.
Volume 3. Managing Soils and Terrestrial Systems.
Volume 4. Managing Water Resources and Hydrological Systems.
Volume 5. Managing Air Quality and Energy Systems.
Volume 6. Managing Human and Social Systems.

Ще кілька видань, що присвячені окремим розділам загальної екології, середовищезнавства та екології людини:
Sobti R.C., Malhotra S.K., Jaiswal K., Puri S. (edators). Environmental Studies and Climate Change. CRC Press, 2023.
Price T. Ecology of a Changed World. Oxford University Press, 2022
Hutchings J.A. A Primer of Life Histories: Ecology, Evolution, and Application. Oxford University Press, 2021.
Murray D.L., Sandercock B.T. (editors). Population Ecology in Practice. John Wiley & Sons Ltd, 2020.

 

Додаток III. Орієнтовна програма семінарів

Д. Шабанов, М. Кравченко. Екологія: біологія взаємодії

Додатки

Додаток V. Тестування у курсі екології