II. Acraniata, Tunicata, Agnatha-02. Практика#01. Порівняльна анатомія безхребетних хордових


     

 

Дмитро Шабанов, Марина Кравченко. 
Online-курс зоології хребетних (у стані редагування)

 

I. Vertebrates Zoology
II. Архаїчні групи: Acraniata, Tunicata, Agnatha
III. Pisces

Практика#01. Порівняльна анатомія безхребетних хордових

IV. Amphibia sensu lato
V. Reptilia sensu lato
VI. Клас Aves
VII. Клас Mammalia

II.01. Архаїчні групи хордових   II.03. Порівняльна анатомія міног

 

Будова ланцетника: А – зовнішнішній вигляд; Б – схема будови
1 – очна пляма; 2 – нюхова ямка; 3 – головний кінець нервової трубки; 4 – нервова трубка; 5 – хорда; 6 – спинний плавець; 7 – хвостовий плавець; 8 – анальний отвір; 9 – черевний плавець; 10 – кишка; 11 – печінковий виріст; 12 – статеві залози; 13 – зяброві щілини; 14 – глотка; 15 – рот; 16 – передротовий отвір із щупальцями

 

Головний відділ ланцетника
1 – хорда; 2 – нюхова ямка; 3 – вічка Гессе; 4 – вітрило; 5 – велярні (вітрильні) щупальця; 6 – війчастий орган; 7 – дотикові щупальця

 

Поперечний зріз ланцетника в середній частині тулуба
1 – епідерміс; 2 – спинний плавець; 3 – невроціль; 4 – нервова трубка; 5 – хорда; 6 – міосепти; 7 – целомічні канали; 8 – печінковий виріст; 9 – статеві залози; 10 – метаплевральні складки; 11 – ендостиль; 12 – черевний мускул; 13 – атріальна порожнина; 14 – міжзяброві перегородки; 15 – надзяберна борозенка; 16 – корені аорти; 17 – сполучнотканинна трубка; 18 – тулубова мускулатура

 

Кровоносна система ланцетника
1 – черевна аорта; 2 – зяброві артерії; 3 – сонні артерії; 4 – передні кардинальні вени; 5 – корені аорти; 6 – задні кардинальні вени; 7 – спинна аорта; 8 – підкишечна вена; 9 – кюв’єрові протоки; 10 – венозний синус; 11 – ворітна система печінкового виросту; 12 – печінкова вена (стрілками вказано напрямок току крові; вени забарвлені в чорний колір)

 

Нефридій (видільний каналець) ланцетника: А – частина нефридія з сімома соленоцитами; Б – каналець з нефростомами
1 – булавоподібні клітини-соленоцити; 2 – отвори до порожнини тіла (целома); 3 – отвори до атріальної порожнини (із зоною миготливих волосків); 4 – зяброва щілина

 

Розвиток зябрових щілин у личинки ланцетника
1 – закладка передротової ямки; 2 – закладка зябрових щілин лівого боку; 3 – зачаток ендостилю; 4 – закладка зябрових щілин правого боку; 5 – закладка рота та личинковий рот; 6 – метаплевральні складки, розростання яких утворює атріальну порожнину

 

Будова асцидії: А – загальний вигляд; Б – подовжній розріз; В – збільшена частина стінки глотки зі стигмами і судинами
1 – ротовий сифон; 2 – клоакальний сифон; 3 – ротові щупальця; 4 – глотка; 5 – кровоносні судини; 6 – стигма; 7 – ендостиль; 8 – серце; 9 – туніка; 10 – сім’яники; 11 – шлунок; 12 – яєчники; 13 – епітелій; 14 – підошва асцидії; 15 – анальний отвір; 16 – початок стравохода; 17 – спинний нервовий стовбур; 18 – спинна борозна; 19 – нервовий вузол; 20 – субневральна залоза

 

Схема будови личинки асцидії
1 – присосок; 2 – закладення атріальної порожнини; 3 – рот; 4 – статоцист; 5 – очна пляма; 6 – мозковий міхурець; 7 – атріопор; 8 – вісцеральний ганглій; 9 – нервова трубка; 10 – мускульні клітини; 11 – хорда; 12 – вільні клітини у туніці; 13 – епідерміс; 14 – шлунок; 15 – кишечник; 16 – серце; 17 – епікардіум; 18 – ендостиль; 19 – зяброві отвори

 

Послідовні стадії метаморфозу личинки асцидії
1 – присосок; 2 – ендостиль; 3 – зяброві отвори; 4 – атріальна порожнина; 5 – серце; 6 – шлунок; 7 – хорда; 8 – хвіст; 9 – кишка; 10 – нервова трубка; 11 – вічко; 12 – розширення нервової трубки (мозковий міхурець); 13 – статоцист; 14 – рот; 15 – анальний отвір

 

Одинока безстатева особина сальпи
1 – рот; 2 – черевна сторона; 3 – клоакальний отвір

 

Поздовжній розріз барильника
1 – ротовий сифон; 2 – ендостиль; 3 – глотка; 4 – серце; 5 – черевний столон; 6 – отвір стравоходу; 7 – шлунок; 8 – анус; 9 – клоакальний сифон; 10 – спинний столон; 11 – перегородка зі стигмами; 12 – нервовий ганглій; 13 – статоцист; 14 – м’язові волокна

 

Апендикулярія Oicopleura sp.: А – будова; Б – тварина в будиночку
1 – рот; 2 – нюхова ямка; 3 – статоцист; 4 – нервовий ганглій; 5 – глотка; 6 – нервовий спинний стовбур; 7 – стравохід; 8 – шлунок; 9 – яєчник; 10 – сім’яник; 11 – потовщення нервового спинного стовбура у хвостовому відділі; 12 – хорда; 13 – мускулатура хвоста; 14 – серце; 15 – зябровий отвір – стигма; 16 – анус; 17 – ендостиль; 18 – будиночок; 19 – його ґрати; 20 – апендикулярія; 21 – отвір будиночка; 22 – ловецька сітка (тонкими стрілками зазначено напрям току води; пунктирною стрілкою – напрям руху будиночка)