II. Архаїчні групи

II. Acraniata, Tunicata, Agnatha-03. Практика#02. Порівняльна анатомія міног

     

Клас Petromyzontida — Міноги: матеріали для розгляду на практичних заняттях

II. Acraniata, Tunicata, Agnatha-02. Практика#01. Порівняльна анатомія безхребетних хордових

     

Матеріали для розгляду на практичних заняттях представників підтипу Безчерепні та підтипу Покривники