Секс на R — 02. Проблема (Лекційна презентація). "Стать – королева проблем еволюційної біології"–1

 

"Секс на R"
Онлайн-матеріали до курсу "Еволюція сексу і статевих стратегій: моделювання на R"

Д.А. Шабанов

Імітаційне моделювання Проблема (Лекційна презентація). "Стать – королева проблем еволюційної біології"–1  "Стать – королева проблем еволюційної біології"–2
"Секс на R"-01 "Секс на R"-02 "Секс на R"-03

 

"Стать – королева проблем еволюційної біології"

«Стать — головний виклик сучасної теорії еволюції... королева проблем еволюційної біології», сказав американський біолог Грем Белл. Чому він так вважав? Чому з ним є сенс погодитися?

Перша лекція, що розглядає проблему сексу була записана на відео і змонтована, але... Виявилося, що бомбардування Харкова, які було чуто за вікном, не сприяли якісному запису. Автору цієї лекції його власна важка мова та нерівномірний темп мовлення дуже не сподобалися. Автор зробить ще одну спробу записати лекцію, а поки що розмістить лише слайди до неї (з яких багато чого буде зрозумілим).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступом у тематику, яка буде розглядатися у цьому курсі, можуть бути "статеві колонки", написані у 2013-2014 роках. Автор тоді працював онлайн-колумністом легендарного московського журналу "Компьютерра". Наприкінці 2013 року я підтримав у своїх колонках Майдан, і платою за це став розрив відносин з російським журналом.

Цей курс — спроба продовжити розвиток розгляду тем, що були у центрі уваги тих колонок. Тоді, коли писалися ці колонки, я моделював еволюцію статі за допомогою Excel. Вдосконалення техніки моделювання і перехід на Calc (компонент LibreOffice що, на мою думку, набагато кращий ніж Excel, який є складовою MicrosoftOffice) зумовив появу курсу сотворення світів, посилання на який було надано у попередній лекції. Знайомство з R зумовило появу цього курсу... 

“Статеві колонки”
№ 1. Происхождение пола, раздельнополости и гемиклонального наследования. Постановка задачи  
№ 2. Загадка секса. Cui prodest: ген, индивид, группа?  
№ 3. Королева проблем эволюционной биологии: кошмар Дженкина возвращается  
№ 4. Хватит ли восьми косвенных гипотез, описывающих преимущества полового размножения, чтобы объяснить возникновение пола?  
№ 5. Правда ли, что королева эволюционных проблем — это Красная (a.k.a. Чёрная) Королева? Не торопитесь с ответом — не забывайте о гермафродитах!  
№ 6. Победа устойчивости над оптимальностью, или Почему гермафродиты проигрывают самцам и самкам  
№ 7. Обсуждение перехода от гермафродитизма к раздельнополости как пример неклассического развития естественнонаучной гипотезы  
№ 8. О природе мужского и женского, или от конъюгации к оогамии  
№ 9. Точка и троеточие. Биологическая часть заключительной колонки для Компьютерры

Для розуміння матеріалу курсу треба розглянути кілька ключових тем: добір, рівні добору та стратегії. Ці теми, на мій погляд, достатньо детально розглянуті у трьох лекціях, що були записані для інших курсів.

Для обговорення еволюції сексу необхідно розуміти перші дві з цих тем:
Добір: Архітектор Всесвіту: природний добір (лекція для курсу «Минуле, сучасне та можливе майбутнє людства та біосфери: виснаження або розквіт?»); ця тема обговорюється й у курсі «Еволюційно-біологічні основи поведінки людини»; лекція Еволюція. Добір містить й інші приклади, але у найсуттєвіших речах перетинається з попередньою).
Рівні добору: Рівні добору та Невидима Голова (лекція для курсу «Еволюційно-біологічні основи поведінки людини»).

Для розгляду статевих стратегій, звісно, більш детального розгляду будуть вимагати Стратегії (це презентація для курсу «Еволюційно-біологічні основи поведінки людини»). Сподіваюся, що наш курс надасть нам матеріал для набагато ґрунтовнішого обговорення останніх тем цієї презентації