Секс на R

SexOnR–07. Опис проблеми III. Чому статей саме дві?

Чому статей дві, а не якась інша кількість? Тому що переважна більшість видів зі статевим відтворенням продукує два типи гамет

SexOnR–05. Опис проблеми II. «Стать – королева проблем еволюційної біології»

«Стать — головний виклик сучасної теорії еволюції... королева проблем еволюційної біології», сказав американський біолог Грем Белл. Чому він так вважав? Чому з ним є сенс погодитися?

SexOnR–10. Модель III. Добір за двома ознаками у гермафродитів (з сексом та без нього)

На цьому етапі ми маємо побудувати достатньо складну модель та зрозуміти, у чому "сила" сексу

SexOnR–09. Модель II. Моделювання добору за моногенною ознакою у гермафродитів

Перша модель ускладнюється. В ній з'являється секс — поки що у гермафродитів

SexOnR–04. R-довідник II. Типова побудова моделей у курсі

Різні моделі, що будуть створюватися у курсі, матимуть багато спільного. Слід розібратися, як вони можуть бути побудовані

SexOnR–06. R-довідник III. Напівфабрикати для створення R-моделей

На цій сторінці будуть збиратися фрагменти скриптів R, які можуть бути корисними для побудови різних моделей

SexOnR–02. R-довідник I. R, RStudio, RMarkdown — перші кроки

Головний інструмент, що буде використовуватися у курсі, – мова R. Тут наведено короткий опис головних програмних інструментів, що будуть використовуватися для роботи з R

SexOnR–03. Опис проблеми I. Еволюція та секс

Щоб розглядати еволюцію сексу, слід перш за все зрозуміти, як саме працює еволюція. Наступний крок — зрозуміти, що таке секс

SexOnR–01. Вступ. Ключові поняття курсу: пояснення та посилання

Протягом цього курсу ми плануємо досліджувати дивні феномени за допомогою імітаційного моделювання. Перш за все, слід розібратися, що і як ми будемо вивчати