Екологія: біологія взаємодії. 2.06. Біогеохімічний цикл Карбону

Українська / Русский

2.05. Джерела енергії для БГХ-циклів

Д. Шабанов, М. Кравченко. Екологія: біологія взаємодії

Розділ  2. Біосферологія

2.07. Біогеохімічний цикл Нітрогену

 

2.06. Біогеохімічний цикл Карбону

Розгляд характеристик БГХ-циклів декількох найважливіших елементів слід почати, природно, з Карбону (рис. 2.6.1). Карбон є основою органічних сполук, і тому цикл Карбону має особливе значення для живих організмів. Найважливішою особливістю цього циклу є наявність запасів CO2, вуглекислого газу, в атмосфері, звідки його можуть черпати живі організми. Переміщення Карбону через живі організми тісно пов'язане з переміщенням інших біогенів. Наприклад, співвідношення потоків Карбону і Нітрогену через живу речовину становить приблизно 6: 1 (шість атомів Карбону на один атом Нітрогену), а співвідношення потоків Карбону і Фосфору — приблизно 100: 1. Природно, це відображає співвідношення самих елементів в складі живої речовини.

Рис. 2.6.1. Глобальний кругообіг Карбону. Цифри - мільйони мільярдів грам (1015 г); для фондів — в середньому, для потоків — в рік

Промислові викиди чадного газу (CO) в атмосферу дорівнюють його природному надходженню або навіть перевищують його.

Особливе значення циклу Карбону пов'язано з його впливом на клімат. Вуглекислий газ і метан є найважливішими парниковими газами (див. пункти 5.15 і 6.09). CH4 стабілізує озоновий шар, є важливим парниковим газом. Метан виділяється болотами і мілководдя, а також кишковими ендосімбіонтами жуйних. Зараз розробляються методи боротьби з ними з використанням антибіотиків. Результат такої боротьби — збільшення приросту живої маси і зниження парникового ефекту в атмосфері (тобто, в деякій мірі — гальмування глобального потепління).

Українська / Русский

2.05. Джерела енергії для БГХ-циклів

Д. Шабанов, М. Кравченко. Екологія: біологія взаємодії

Розділ  2. Біосферологія

2.07. Біогеохімічний цикл Нітрогену