Екологія: біологія взаємодії. 1.03. Структура екології

Д. Шабанов, М. Кравченко
Екологія: біологія взаємодії

Частина I. Біосистеми та біосфера
Частина II. Екосистеми та популяції
Частина III. Організми та їх середовище
Частина IV. Людство

← 1.02. Значення екологічних знань

1.03. Структура екології

1.04. Історія екології →

 

1.03. Структура екології

В даному курсі прийнято підрозділяти екологію на загальну і спеціальну, а також виділяти в рамках загальної екології галузі, що відповідають різним рівням організації біосистем. В цілому, структура екології трактується тут так:

Загальна екологія:

         — Аутекологія (= фізіологічна екологія, = факторіальна екологія) — екологія організмів;

         — Синекологія — екологія надорганізмених систем:

                         — Екологія популяцій (= демекологія);

                         — Екологія угруповань (= біоценологія);

                         — Біогеоценологія (= екологія екосистем, екосистемологія);

                         — Біосферологія.

Спеціальна екологія (екологія окремих груп організмів):

         — Екологія рослин;

         — Екологія грибів;

         …

         — Екологія тварин;

                         …

                         — Екологія людини.

Необхідно відзначити, що це — лише один з можливих способів поділу екології на галузі. Навіть автори, що трактують екологію як біологічну науку, часто розглядають її в іншому обсязі. Особливо ж це стосується тих, хто надає поняттю «екологія» інший зміст. Природно, що екологія людини (іноді розуміється як соціальна екологія) далеко не у всіх випадках може розглядатися як частина екології тварин (загальні та унікальні риси нашого виду детальніше розглянуті в розділі 6).