Екологія: біологія взаємодії. II-09. Біогеохімічний цикл Фосфору

Д. Шабанов, М. Кравченко
Екологія: біологія взаємодії

БІОСИСТЕМИ. БІОСФЕРА
ЕКОСИСТЕМИ. ПОПУЛЯЦІЇ
ОРГАНІЗМИ У ДОВКІЛЛІ
ЛЮДСТВО ТА ЙОГО ДОЛЯ

← II-08. Біогеохімічний цикл Сульфуру

II-09. Біогеохімічний цикл Фосфору

II-10. (доповнення) Еволюція Всесвіту, Сонячної системи та Землі →

 

II-09. Біогеохімічний цикл Фосфору

БГХ-цикл Фосфору (рис. 2.9.1) є значно гірше зарегульованим, ніж тільки що розглянуті цикли Карбону і Нітрогену, тому що у Фосфору відсутній обмінний фонд в атмосфері. Фосфор — головний елемент, який контролює продуктивність водних угруповань. На прикладі експерименту з половинами ставка, де в одну його частину, відокремлену пластмасовою перегородкою, вносили сахарозу і нітрати, а в іншу — ще і фосфати, показана роль фосфатів в цих спільнотах. Друга половина зацвіла, перша ні. Знесення фосфатів з полів у водойми призводить до їх евтрофікації (підвищення «кормності» на противагу оліготрофності — «малокормності»), що може призводити до їх заболочування. У природно евтрофних водоймах (в яких велика частина біогенів і органіки автохтонні) угруповання ефективно утилізує продукцію. При евтрофікації в результаті зовнішнього впливу (коли біогени та органіка алохтонні) може виникнути надлишок органіки, розкладання якої призведе до створення анаеробних умов, виділенню токсичних продуктів розпаду (сірководню, аміаку), руйнування угруповання і стрімкому заболочуванню.

Рис. 2.9.1. Глобальний колообіг Фосфору

Додаткові матеріали:

Колонка: Диета без фосфора?