Ви перебуваєте на сайті двох біологів, викладачів кафедри зоології та екології тварин біологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Batrachos (βάτραχος, читається «батрахос») — це давньогрецька назва зелених жаб, об’єкта досліджень авторів сайту і загалом символу біології. Сайт створено на початку 2011 р.

Блог — це колонки D.Sh. тих часів, коли він був колумністом журналу Компьютерра, його фотографії та замітки. Інтернет-підтримку курсів D.Sh. и М_К забезпечують Новини и Курси, як онлайн-курс зоології хребетних, підручник екології тощо. Жаби etc — це статті членів групи популяційної екології амфібій Каразинського університету, а Джерела — навчальна література та інші корисні для студентів тексти. Мапа сайту

Batrachos створено за ініціативою авторів та під їх відповідальність. Автори вдячні за пошук помилок на сайті. Шановні читачі, будь ласка, реєструйтеся, запитуйте, сперечайтеся, коментуйте! Дякуємо за посилання на сайт у соцмережах та за підтримку посилань інших людей.

D.Sh., М_К

Нове на сайті

 

Це — важливий матеріал. Weizsäcker, Wijkman (2018) Come On!

Римський клуб оприлюднив стратегічну доповідь. Її автори — два президенти клубу та 34 його члени. До того, як цю доповідь вдасться якісно осмисліти, пройде деякий час. Тут запропоновано текст самої доповіді та кілька цитат, що відбивають різноманіття реакцій на неї

I. Vertebrates Zoology-04. Екзаменаційні питання

Кожен білет складається з 6 питань: 2 обов'язкових питання за екзаменаційними темами (питання про ссавців + питання на узагальнення) і 4 додаткових питання за темами, що розглядаються у семестрі (по питанню на тему: для тих, хто не здавав усно теми в семестрі або покращує отриманий бал).

Зеленый пояс

Раз уж мой сын стал каратистом, он периодически проходит аттестации. Более или менее успешно, по правде говоря... Вот, состоялась очередная. У него теперь зеленый пояс. Раз так, надо было поехать с ним. Раз так, я фотографировал и немножко снимал видео. Раз так, мне хочется поделиться тем, что я наснимал...

"Биология: от молекулы до биосферы"-XII: курс R и круглый стол

В двенадцатой конференции молодых ученых "Биология: от молекулы до биосферы" принял участие Виктор Баранов: выпускник харьковского биофака, успешно защитившийся и работающий в Германии. Он не только выступил с докладом на открытии (фото здесь), но и провел три занятия, обеспечивающие знакомство со статистической средой R, а также круглый стол, посвященный поиску финансирования в ЕС. А через три недели после конференции 8 участников занятий по R, которые выполнили предложенное им задание, получили сертификаты об успешном прохождении этого курса.

Екологія-2017. Загальний результат

Результати вивчення курсу екології у 2017 році отримано.
Прийом та виставлення заліку — відповідно до розкладу: 
IV пара у понеділок, 18 грудня;
IV пара у вівторок, 19 грудня;
ІІІ пара у середу, 20 грудня;
IV пара у п'ятницю, 22 грудня.

Залік з польової практики "індивідуальщиків"

Підбиваємо ітоги здачи тесту з навчально-польової зоологічної практики тими студентами, що оформлювали індивідуальний план. Є привід хвилюватися...
ДОПОВНЕНО!

Доклад о моделировании на общефизическом семинаре физтеха 8 декабря 2017 года

ДИНАМИЧЕСКАЯ ТИПОЛОГИЯ СЛОЖНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ (доклад на общефизическом семинаре физтеха)

Шишкин (2015) Эволюция как поддержание организационной устойчивости

Шишкин М.А. Эволюция как поддержание организационной устойчивости // Морфогенез в индивидуальном и историческом развитии: устойчивость и вариабельность. - М., 2015. С. 70-75.

Несколько фотографий с открытия XII конференции молодых ученых "Биология: от молекулы до биосферы"

29 ноября была открыта 12-я традиционная конференция молодых ученых "Биология: от молекулы до биосферы", которую проводит биологический факультет Харьковского университета. Здесь собрано некоторое количество фотографий с открытия конференции

Студенческие работы после практики II курса - 2017

Горенский Г. Г., Андреев Д. А., Онищенко К. С., Пустовалова Э. С. Исследование структуры популяционной системы зеленых лягушек (Pelophylax esculentus complex) Иськового пруда Змиевского района Харьковской области
Лукан Р. М., Пустовалова Е. С., Бірюк О. В. Метод прижиттєвого визначення плоїдності пуголовків зелених жаб
Фомичева А. Ю., Лобойко Д. И. Изучение состава гемиклональной популяционной системы зеленых лягушек Корякова яра (Змиевской район Харьковской области)
Fomenko K. S., Trokhymchuk R. R., Lukan R. R., Makaryan R. N., Pustovalova E. S. The study of hemiclonal population system Pelophylax esculentus complex from the Lower Dobritskiy pond (the territory of the National Park “Gomolshanski lisy”)
Stepanenko K. R. Hemiclonal population systems features’ influence on spermatozoid size in Pelophylax esculentus complex

Шабанов, Бірюк, Коршунов, Кравченко (2017) Поширення різних типів популяційних систем зелених жаб в басейні Сіверського Донця

Шабанов Д. А., Бірюк О. В., Коршунов О. В., Кравченко М. О. Поширення різних типів геміклональних популяційних систем гібридогенного комплексу зелених жаб (Pelophylax esculentus complex) у басейні Сіверського Донця // Сучасний стан та охорона природних комплексів в басейні Сіверського Дінця. Мат. наук.-практ. конф. з нагоди 20-річчя НПП “Святі гори”. – Святогірськ, ТОВ “Видавництво “Друкарській двір”, 2017. – С. 139-144.
 

Студенческие работы после практики II курса - 2016

Ермаков Д. В., Тарасенко Е. С. Исследование структуры популяционной системы зеленых лягушек (Pelophylax esculentus complex) из Корякова яра (Змиевской район Харьковской области)
Катрушенко С. А. Аномалии амфибий Харьковской области
Русаченко Е. Н., Бондаренко А. В., Григоренко Р. А., Мелешко Е. В. Исследование структуры популяционной системы зеленых лягушек (Pelophylax esculentus complex) Добрицкого пруда Змиевского района Харьковской области
Шерстюк Д. Д., Адонкина И. В., Винюкова А. А., Пустовалова Э. С., Шевченко А. С. Определение плоидности головастиков зеленых лягушек Нижнего Добрицкого пруда (НПП «Гомольшанские леса»)

Тези конференції «Фауна України на межі XX-XXI ст. Нові концепції зоологічних досліджень» (вересень 2017)

Шабанов Д. А., Бирюк О. В., Владимирова М. В., Кравченко М. А., Усова О. Е. Парадоксы воспроизводства Pelophylax esculentus в Северско-Донецком центре разнообразия зеленых лягушек
Дрогваленко Н. А., Макарян Р. Н. Состав гемиклональной популяционной системы зелёных лягушек озера Подпесочного (г. Кременная, Луганская область)
Пустовалова Э. С., Бирюк О. В., Шабанов Д. А. Сравнение устойчивости сперматогенеза диплоидных Pelophylax esculentus из двух разных типов гемиклональных популяционных систем
Трохимчук Р. Р. Связь возраста, размера и плодовитости самок серых жаб (Bufo bufo (L., 1758)) 
Шабанова Г. В., Коршунов О. В., Шабанов Д. А. Дослідження динаміки популяції сірої ропухи, Bufo bufo (L., 1758), за допомогою відлову-мічення-повторного відлову 
Fedorova А. О. Frequency analysis of releasing calls of water frogs from Pelophylax esculentus complex
Катрушенко С. А. Аномалии амфибий Харьковской области