Екологія: біологія взаємодії. 0. Титул і передмова

Д. Шабанов, М. Кравченко
Екологія: біологія взаємодії

Частина I. Біосистеми та біосфера
Частина II. Екосистеми та популяції
Частина III. Організми та їх середовище
Частина IV. Людство

← Зміст

0. Титул і передмова

1.01. Що таке «екологія»? →

 

Екологія: біологія взаємодії

Підручник для студентів біологічних спеціальностей університетів

Д.А. Шабанов, М.О. Кравченко

Харків, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, 2011-2023

Цією сторінкою автори починають роботу над створенням української версії другого видання їх підручника екології. Робота організована так: у Мережу (на сайт Batrachos.com) було викладено російський текст, що відповідав першому виданню (воно мало назву «Материалы для изучения курса общей экологии с основами средоведения и экологии человека»), а потім почалося поступове виправлення і доповнення цього тексту. Паралельно з російським варіантом підручника з 2015 року в Мережі на цьому ж сайті розпочато розміщення українського варіанту. Починаючи з 2021 року, зміни, які вносять автори у підручник, стосуються лише української його версії; посилання на російську версію прибрані, її оновлення зупинене.

Яке зображення може стати символом цього підручнику і, загалом, курсу? Ми не знайшли нічого, що було б кращим за гравюру Пітера Брейгеля (точніше, гравюри Пітера ван дер Хейдена за рисунком Брейгеля) «Великі риби їдять маленьких риб». Це зображення, створене в 1557 році, ілюструє старе голландське прислів'я, але, як здається, може розглядатися як значно ширша метафора функціювання природи та відносин з нею людини.

У ході роботи з удосконалення цього підручника буде особливо корисною конструктивна критика від зацікавлених читачів. Автори просять про неї й будуть за неї щиро вдячними.

Д. А. Шабанов, професор кафедри зоології та екології тварин Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, доктор біологічних наук (спеціальність 03.00.16 — екологія), професор
М. О. Кравченко, доцент, старший викладач кафедри зоології та екології тварин Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, кандидат біологічних наук (спеціальність 03.00.16 — екологія)

 

Передмова до першого видання

Пропонований підручник має допомогти студентам-біологам вивчити курс загальної екології. Вважаючи, що важливо розмежувати поняття «екологія» — «середовищезнавство» — «охорона природи», а також розрізнюючи загальну екологію й екологію людини, автори, однак, визнали за необхідне в межах курсу загальної екології торкатися теми з інших галузей. В розділі 5 частково розглядаються деякі питання середовищезнавства, а весь розділ 6 присвячено екології людини та загальним проблемам охорони природи.

У побудові та змісті підручника відбилася багаторічна традиція викладання екології на біологічному факультеті Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Лекційний матеріал студенти починають вивчати від біосистем вищого рівня та поступово переходять до нижчих рівнів (розділи 1, 2, 3, 4). Лекційна частина курсу закінчується розглядом екології людини (розділ 6). На семінарських заняттях матеріал вивчають у висхідному порядку, але семінарська частина починається й закінчується екологією людини (розділи 6, 5, 4, знову 6). Програму курсу розподілено на чотири частини:

I — загальні властивості біосистем і біосферологія (розділи 1 і 2);

II — аутекологія з основами середовищезнавства (розділ 5);

III — біогеоценологія, екологія угруповань і популяційна екологія (розділи 3 і 4);

IV — екологія людини (розділ 6).

Автори розраховують, що цей підручник зможуть використати також студенти інших ВНЗ, викладачі та фахівці в різних галузях біології. Для них підручник може бути довідковім виданням і джерелом матеріалів для розгляду актуальних питань загальної екології та екології людини. Крім основного матеріалу, значну частину підручника становлять доповнення, присвячені дискусійним темам. В основному тексті, розглядаючи дискусійні питання, автори докладно характеризували рекомендований студентам підхід та, поруч з тим, підкреслювали наявність альтернативних трактувань. У доповненнях відбито лише авторську точку зору, яка може відрізнятися від інших думок. Автори сподіваються, що доповнення не тільки зацікавлять деяких студентів, а й стануть їм у нагоді як набір прикладів і тем для обговорення.

Оскільки сучасна екологія стала полем зіткнення різноманітних підходів і думок, ми вважаємо, що у підручнику досить часто є виправданим безпосереднє цитування різних авторів. Такі цитати набрано курсивом у звуженій смузі. Цитуймо ми і тоді, коли якусь думку виражено в тому чи іншому джерелі максимально зрозуміло або афористично, і її краще навести повністю, ніж переказувати.

Ми щиро вдячні колегам, чия критика й допомога покращували цю книгу. Особливо дякуємо Олександру Григоровичу Козленку, який у 2006–2008 разом з нами розробляв інноваційний навчально-методичний комплекс «Екологія. Конструювання біосфери». Значна частина текстових та ілюстративних матеріалів цього посібника увійшла до підручника, який (разом з електронними складниками, як, наприклад, інтерактивними моделями) був компонентом зазначеного комплексу. Працюючи над ілюстраціями нашої книги, ми отримали неоціненну допомогу від Тетяни Фоменко. Багато студентів ХНУ вичитували рукопис цього підручника, однак, ніхто не знайшов у ньому так багато помилок, як третьокурсники 2008 року Ірина Морозова (кафедра мікології) і Володимир Аверков (кафедра біохімії).

Ми будемо щиро вдячні за конструктивну критику та поради як поліпшити нашу роботу — від вказівок на друкарські помилки в тексті до обговорення недоліків підручника або пропозицій щодо розвитку викладених у ньому ідей. Критичні зауваження просимо надсилати на електронну адресу d.a.shabanov@gmail.com.

Автори

Коментарі

Картинка користувача Валерия Василенко.

Вибачте, якщо це зайве, але у самому початку "III — биогеоценология, екологія угруповань і популяційна екологія (розділи 3 і 4);" потрібно перекласти термін "биогеоценология" на укр. мову.

Дякую, виправляю...

Євген Редько, наш колега з філософського факультету, запропонував слушний варіант правки цієї сторінки. Ця допомога з вдячністю приймається авторами