IV. Amphibia sensu lato

Неймовірне у звичайному: зелені жаби (школа вихідного дня Каразінського університету)

9 квітня 2023 року у межах школи вихідного дня відбулася відкрита лекція для школярів «Неймовірне у звичайному: зелені жаби». На цій сторінці — відеозапис і презентація цієї лекції

IV. Amphibia sensu lato-04. Практика#05. Порівняльна анатомія амфібій

     

Матеріали з порівняльної анатомії амфібій, які розглядаються на практичних заняттях

IV. Amphibia sensu lato-10. Ряд Anura — Безхвості. Частини IV та V — Microhylidae, Ranidae та близькі родини

     

Третя та остання частина систематичного опису безхвостих амфібій

IV. Amphibia sensu lato-13. Батрахофауна Харківської області: Pelophylax esculentus complex — Гібридогенний комплекс зелених жаб

     

Огляд представників гібридогенного Pelophylax esculentus complex у Харківській області (і, загалом, у Сіверсько-Донецькому центрі різноманіття зелених жаб)

IV. Amphibia sensu lato-12. Батрахофауна Харківської області і околиць біостанції (крім зелених жаб)

     

Огляд амфібій Харківської області (за виключенням зелених жаб, яким присвячено окрему сторінку)

IV. Amphibia sensu lato-11. Батрахо- та герпетофауна Харківської області: огляд

     

Фрагмент методички для проведення польової практики з зоології (з невеликими змінами). Частина, що стосується рептилій, написана переважно О.І. Зіненко, а що стосується амфібій — більшою мірою Д.А. Шабановим.

Атемасова Т. А., Влащенко А. С., Гончаров Г.Л., Зіненко О. І., Коршунов О.В., Токарський В. А., Шабанов Д. А., Шандиков Г. А. Навчально-польова практика із зоології хребетних. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 196 с. 

IV. Amphibia sensu lato-02. Походження лягвоподібної форми тіла і деякі особливості Anura

     

Найбільша група амфібій — ряд Безхвості — відрізняється характерним синдромом (стійким поєднанням) морфологічних ознак. Що визначило цей синдром — лягвоподібну форму тіла?

IV. Amphibia sensu lato-03. Життєвий цикл та нерест ліссамфібій

     

Ключем до розуміння особливостей способу життя сучасних ліссамфібій є їх життєвий цикл. Тут він показаний на прикладі деяких амфібій Харківської області. На жаль, особливості життєвого циклу ліссамфібій роблять їх і особливо уразливими. Крім іншого, ці особливості важливі для розуміння проблем охорони амфібій

IV. Amphibia sensu lato-09. Ряд Anura — Безхвості. Частини II та III — Hylidae, Bufonidae та близькі родини

     

Друга частина опису різноманіття безхвостих