IV. Amphibia sensu lato

IV. Amphibia sensu lato-09. Практика#05. Порівняльна анатомія амфібій

Матеріали з порівняльної анатомії амфібій, які розглядаються на практичних заняттях

IV. Amphibia sensu lato-07. Anura-IV. Sooglossoidea та Ranoidea

Надсемейство Sooglossoidea. Семейства Nasikabatrachidae — Пурпурные лягушки; Sooglossidae — Сейшельские лягушки
Надсемейство Ranoidea. Семейства Ranixalidae; Mantellidae; Rhacophoridae — Веслоноги; Pyxicephalidae; Petropedetidae — Камнелюбки; Conrauidae — Африканские гигантские лягушки; Odontobatrachidae; Phrynobatrachidae — Лужелюбки; Ptychadenidae; Ranidae — Лягушки, Настоящие лягушки; Ceratobatrachidae; Micrixalidae — Крохотницы; Nyctibatrachidae; Dicroglossidae; Hemisotidae — Лягушки-поросята; Brevicipitidae — Африканские узкороты; Hyperoliidae — Прыгуньи; Arthroleptidae — Пискуньи; Microhylidae — Узкороты

IV. Amphibia sensu lato-13. Батрахофауна Харківської області: Pelophylax esculentus complex — Група зелених жаб

Огляд представників гібридогенного Pelophylax esculentus complex у Харківській області (і, загалом, у Сіверсько-Донецькому центрі різноманіття зелених жаб)

IV. Amphibia sensu lato-12. Батрахофауна Харківської області (крім зелених жаб та хвостатих)

Огляд безхвостих амфібій Харківської області (за виключенням зелених жаб, яким присвячено окрему сторінку)

IV. Amphibia sensu lato-11. Батрахо- та герпетофауна Харківської області: огляд

Фрагмент методички для проведення польової практики з зоології, зі змінами, відповідними сучасному стану знань.

Атемасова Т. А., Влащенко А. С., Зиненко А. И., Токарский В. А., Шабанов Д. А., Шандиков Г. А. Учебно-полевая практика по зоологии позвоночных. — Х.: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2008. — 180 с.

IV. Amphibia sensu lato-04. Anura-I. Загальна характеристика безхвостих

Найбільша група амфібій — ряд Безхвості — відрізняється характерним синдромом (стійким поєднанням) морфологічних ознак. Що визначило цей синдром — лягвоподібну форму тіла?

IV. Amphibia sensu lato-10. Життєвий цикл та нерест амфібій Харківської області

Ключем до розуміння особливостей способу життя сучасних ліссамфібій є їх життєвий цикл. Тут він показаний на прикладі деяких амфібій Харківської області. На жаль, особливості життєвого циклу ліссамфібій роблять їх і особливо уразливими. Крім іншого, ці особливості важливі для розуміння проблем охорони амфібій

IV. Amphibia sensu lato-06. Anura-III. Hyloidea

Надсемейство Hyloidea. Семейства Allophrynidae; Centrolenidae — Стеклянные лягушки; Leptodactylidae — Свистуны; Hylodidae — Лесолюбы; Aromobatidae; Dendrobatidae — Древолазы; Cycloramphidae — Дискоголовы; Alsodidae — Шипогруды; Rhinodermatidae; Odontophrynidae; Bufonidae — Жабы, Настоящие жабы; Hylidae — Квакши; Batrachylidae; Telmatobiidae — Андские свистуны; Ceratophryidae — Рогатки; Hemiphractidae — Квакши-треуголки; Ceuthomantidae; Eleutherodactylidae — Листовые лягушки; Brachycephalidae — Короткоголовы; Craugastoridae